Majsterkuję! Tak, bo umiem!

Majsterkuję! Tak, bo umiem!

0%
0
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Opis projektu

Majsterkuję! Tak, bo umiem!Skąd pojawił się pomysł,Młody człowiek nie potrafi wbić gwoździa, wkręcić śrubę, używać pilnik czy piłkę ręczną!Obserwacja młodych ludzi będących w wieku szkół średnich lub ich absolwentów, powoli wchodzących w dorosłe życie pokazuje jasno, że Ci młodzi ludzie, bardzo często, nie posiadają nawet podstawowej wiedzy i umiejętności manualno technicznych. Umiejętności, które są nie tylko przydatne w dorosłym codziennym życiu, ale świadczą o zaradności i łatwości w adaptacji młodego człowiek w warunkach zawodowych. Stąd pomysł by stworzyć miejsce i narzędzia do zmiany takiego stanu rzeczy, w każdym kolejnym pokoleniu. To projekt na lata.Jaka jest jej charakterystyka i cel?Celem jest stworzenie miejsca, w którym, młodzi ludzie w wieku od 10 do 13 lat, zdobywaliby podstawowa wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne, które pozwolą w jeszcze większym stopniu rozwinąć ich umysł i zdolności manualne. Mówimy tu o umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami typu młotek, kombinerki, śrubokręt, pilnik, piłka ręczna itp. oraz niewielkich elektronarzędzi typu wkrętarka, miernik itp.Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym dwa razy do roku, w okresie wakacji i ferii zimowych prowadzić będziemy warsztaty umiejętności technicznych i praktycznych dla młodych ludzi. Zdobędą oni dzięki temu wiedzę, jak umiejętnie i z głową coś przyciąć, zbić, skręcić, czy wymienić żarówkę. Jak bezpiecznie pracować? Jak planować pracę i ułatwiać sobie czynności?Poznają podstawową wiedzę techniczną budowlaną, warsztatową i elektryczną.Komu ma służyć?Lokalnemu społeczeństwu miasta Tarnowa (w przyszłości chcielibyśmy stworzyć program ogólnopolski). Wspierać jego rozwój. Wsparcie dla rodzica w rozwoju ich dziecka.Jakie potrzeby będzie realizowała?Potrzeb ę i konieczność wspierania rozwoju młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji i wspierania rozwoju ich talentów i niwelowania słabych stron. Rozwój umiejętności, kompetencji, samodzielności i kreatywności.Jakie działania będą zaplanowane?Zaplanowane i zrealizowane zostaną w pierwszej kolejności pilotażowe zajęcia w okresie wakacyjnym, mające na celu sprawdzić stworzony zakres zajęć, zainteresowanie projektem, reakcją ludzi młodych i ich rodziców. Do programu – prologu, chcemy zaprosić grupę – do 20 osób, w przedziale wiekowym od 10 do 13 lat. Osoby te, zostaną podzielone na dwie grupy i będą brały udział w codziennych zajęciach teoretycznych i praktycznych. Seria prostych prac manualno-technicznych z wcześniejszym wprowadzeniem teoretycznym ćwiczenia oraz zasadami bezpieczeństwa przy realizacji zadania. To cykl 10 spotkań w okresie dwóch tygodni. Każde spotkanie to inna ciekawostka, umiejętność i zadanie. Ostatnie zajęcia to jedno dłuższe spotkanie sprawdzające poznane praktyczne umiejętności. Sprawdzimy w ten sposób stworzony program zajęć, oraz dokonamy niezbędnej oceny i korekty w planie i sposobie realizacji zajęć - spotkań itp.Dalszy plan to jak wspomnieliśmy wcześniej stworzenie corocznych zajęć warsztatowych w okresie letnim i zimowym (ferie oraz wakacje). Jakie ma być miejsce i czas jej realizacji?Miejsc: siedziba stowarzyszenia oraz warsztaty zaprzyjaźnionej szkoły zawodowej. Czas realizacji: Prolog – 2 tygodnie w okresie sierpnia 2017 roku.Docelowo: Dwa „turnusy” w roku. Zajęcia dwutygodniowe w okresach: I) styczeń-luty; II) lipiec-sierpień.Jakie wydatki miałyby być sfinansowane za dotację otrzymaną od Fundacji?Całość dotacji zostanie przeznaczona na zakup sprzętu (niezbędnych narzędzi warsztatowych dla realizacji „zajęć dydaktycznych”. Koszt zużytych mediów; wynajmu pomieszczeń; ubrań ochronnych; środków ochrony osobistej; koszt pedagogów – prowadzących zajęcia (2-3 osób).Na koniec przekonaj krótko internatów, że to właśnie Twoją inicjatywę powinni wesprzeć w głosowaniu.Młody człowiek jest sprawny, kreatywny i samodzielny? TAK. Jeżeli posiada podstawową wiedzę i umiejętności techniczno-manualne. Poradzi sobie z każdym prostym zadaniem, jakie stanie na jego drodze codziennego życia. Pomóżmy im te umiejętności zdobyć i wykorzystywać. Wówczas poradzą sobie w każdej- napisanej przez życie, dla nich roli.

O autorze / Zespół

Stowarzyszenie ProTarnow to grupa osób od lat udzielających się w wielu inicjatywach społeczny. Pracujących zawodowo w rożnych branżach, ale będących jednocześnie tzw. "fachowcami" w swych dziedzinach. Społecznicy z zamiłowania, chcący przekazywać swą wiedzę i umiejętności nowym pokoleniom.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, zmierzających do wzrostu i rozwoju kapitału społecznego, poprzez zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w życie publiczne; umożliwienie uczestnictwa i integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych. m.in. dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, niepełnosprawnych i marginalizowanych z powodów prawnych, mentalnych i kulturowych oraz edukacja, reintegracja społeczna i zawodowa, wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji społecznych; prowadzenie działań wspierających rozwój intelektualny, kulturowy i sportowy, z uwzględnieniem ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; aktywizujących osoby długotrwale bezrobotne, starsze oraz niepełnosprawne; wspieranie aktywności samorządowej, gospodarczej i patriotycznej, opieki socjalnej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
0 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!