Sala SENSIRA

Sala SENSIRA

0%
10
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Opis projektu

Pomysł na stworzenie Sali SENSIRA stymulującej wzrok, słuch, dotyk i węch pojawił się w planach organizatorów w związku z brakiem takiego miejsca w naszej miejscowości oraz dużą potrzebą dzieci zamieszkałych Żywiecczyznę. SENSIRA ma być salą, w której dzieci od 0 do 13 lat są wspierane w rozwoju i poznawaniu świata przez główne zmysły: wzrok, słuch, dotyk i węch. To specjalne pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące zmysły. Jest to środowisko przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, doświadczenia radości, relaksu jak również wsparcia rozwoju indywidualnego. Specjalistyczne urządzenia znajdujące się w Sali SENSIRA poprzez intensywne bodźce: wzrokowe, słuchowe, dotykowe i węchowe stymulują rozwój zmysłów, pobudzają dzieci do własnej aktywności poznawczej, powodują wyciszenie oraz osiąganie harmonijnego funkcjonowania zmysłów. Sala SENSIRA będzie wykorzystywana przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu oraz podopiecznych i uczestników zajęć Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. SENSIRA jest miejscem, którego brakuje na Żywiecczyźnie. Dzieci z naszego miasta oraz okolicznych wiosek nie mają możliwości uczestniczyć w zajęciach ze specjalnie przygotowanym zapleczem do stymulowania wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Powodów wpływających na taki stan jest kilka. Przeważającymi terenami w naszej okolicy są tereny wiejskie, które posiadają minimalne zaplecze do rozwoju dzieci, wręcz często występują fundamentalne braki w zabezpieczeniu rozkwitu dziecięcych możliwości. Wielu rodziców ma również problem z komunikacją do dostania się do większych ośrodków miejskich, w których takie sale występują, aby wesprzeć swoje dzieci. Fundamentalnym problemem wpływającym na ten stan są braki w finansowaniu instytucji, które zajmują się pomocą i rozwojem małych dzieci. Bariera ta stymulowała organizatora i partnera do podjęcia porozumienia na rzecz dzieci z naszej okolicy. Działania zaplanowane do realizacji w Sali SENSIRA to zajęcia dla małych dzieci, seanse relaksacyjne, zajęcia rozwojowe, zabawa światłem, zajęcia ruchowe w połączeniu z stymulacją wzroku, słuchu i węchu. Miejsce, w którym Sala SENSIRA będzie się mieścić to Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu. Dotacje otrzymaną od Fundacji chcemy przeznaczyć na wyremontowanie Sali, która mieści się w budynku SOSW oraz wyposażenie tego pomieszczenia w specjalistyczny sprzęt do stymulacji wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Do stworzenia Sali SENSIRA potrzebne jest nam 50.000 zł. Na przygotowanie Sali SENSIRA potrzebujemy ok. 15 tygodni. Sala SENSIRA to pomieszczenie, które wyklucza nadmiar bodźców, a przyjemna atmosfera pomieszczenia wywołuje specjalne odczucia zmysłowe. Specjalnie dobrane kolorowe światło, obrazy, przyjemne zapachy, dają możliwość doświadczania różnymi zmysłami. Indywidualnie dopasowana, regulowana dawka światła, i aromatów działa odprężająco, ale i aktywizująco. Ta spokojna atmosfera działa odprężająco na ciało i psychikę, wprawia w dobre samopoczucie, uwalnia od lęków, umożliwia aktywność bez ulegania dekoncentracji i w szczególny sposób pobudza zdolność do nauki. Dzieci są naszą przyszłością, to od Nich zależny jaka będzie jakość naszej przyszłości, dlatego dzieci zasługują na najwyższej jakości środowisko, w którym mogą poznawać siebie, poznawać świat i budować równowagę swojego wnętrza. Sala SENSIRA umożliwi Im zdobycie fundamentu, który wpłynie na nasze jutro.O autorze / Zespół

20 lat działania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej., to czas poświęcony intensywnej pracy na rzecz integracji różnych grup społecznych. Nasi wolontariusze starają się pomagać w różnych okolicznościach, niejednokrotnie trudnych, wymagających i ciężkich dla naszych podopiecznych. Wszystko po to, aby osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji, chore, samotne, zagrożone wykluczeniem miały realne wsparcie. Niezwykle istotną formą działania organizacji jest integracja międzypokoleniowa oraz działania nakierowane na dzieci i ich rodziców. W czasie zajęć twórczych organizowanych i prowadzonych przez fachowców, uczestnicy w różnym wieku mają możliwość wspólnej pracy, która przynosi wiele satysfakcji i uczy wzajemnego szacunku.
Stowarzyszenie współuczestniczy w projektach, mających na celu wielokierunkowy rozwój dzieci i młodzieży zarówno pełnosprawnej jak i niepełnosprawnej. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie, biorą udział w konkursach plastycznych, wystawach, występach artystycznych, bardzo często odnosząc sukcesy w twórczej rywalizacji. W ramach współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i firmami, udzielającymi wsparcia finansowego i merytorycznego, Stowarzyszenie realizuje projekty, zadania i programy mające na celu promowanie kreatywnego i rozwijającego stylu życia. Aktualnie Stowarzyszenie promuje Projekt Edukacyjny „Żywiec Jutra”, który ma na celu wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez promocję wspólnej pracy dzieci z rodzicami, dziadkami, krewnymi oraz innymi uczestnikami zajęć. Jest to działanie silnie wpisujące się w cele Stowarzyszenia, ponieważ budowanie silnej rodziny, to w efekcie eliminowanie takich zjawisk socjologicznych jak samotność, alienacja, wyobcowanie, które są czynnikami destabilizującymi system społeczny i wpływający na przyszłość Żywca jutra. Nasz projekt Edukacyjny „Żywiec Jutra” promuje wiele warsztatów dla dzieci i rodziców jak np. z ceramiki, decoupage, a nawet matematyki. Zorganizowany w ferie teatrzyk dla najmłodszych cieszył się bardzo dużym powodzeniem, dlatego też zwielokrotniamy także szanse zapoznania się z teatrem dzieci w naszej miejscowości.

Stowarzyszenie podjęło współpracę z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Żywcu, który jest placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z autyzmem. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Klasy Autystyczne, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, Internat Ośrodka.

Za projekt odpowiadać będzie Prezes Stowarzyszenia – Sandra Deka. Pomysłodawca i koordynator Projektu Edukacyjnego Żywiec Jutra. Praktyk i teoretyk przedsiębiorczości. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunek: Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Z zawodu handlowiec, pasjonat branży medycznej i oświaty, obecnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studentka studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość dla nauczycieli”. Członek koła naukowego „Menedżer” na Uniwersytecie Ekonomicznym. Wolontariusz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej od pięciu lat, od kwietnia 2017 Prezes Stowarzyszenia. Trener i organizator wielu szkoleń, prelekcji, wykładów. Prywatnie matka dwójki chłopców i „motor całej rodziny”.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Wspieracz Anonim

22.05.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!