Mały Globtroter

Mały Globtroter

1%
225
z potrzebnych 15 000 zł = 1% celu
14 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (12)
  • Społeczność

Opis projektu

Ambasada Pomocy Dzieciom to nowa Fundacja , która powstała z potrzeby serca ludzi wrażliwych, chcących nieść pomoc i uśmiech dzieciom i ich rodzicom. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone są na cele statutowe Fundacji. Do celów Fundacji obok pomocy społecznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz chorych i niepełnosprawnych, organizowania i sponsorowania turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji należy również wspieranie dzieci i młodzieży poprzez rozwijanieróżnorodnych pasji i zainteresowań, w tym rozwijanie pasji sportowych ipromocji zdrowego stylu życia, pasji podróżowania, poznawania historii Polski i Europy, rozwoju zainteresowań geograficznych. Pomysł akcji pojawił się z obserwacji życia, z obserwacji, iż zbyt wiele młodych osób wiąże czas wolny z biernym wypoczynkiem, nie znając wartości i zalet wypoczynku czynnego, kontaktu z przyrodą, kontaktu z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi. Zbyt wiele młodych osób, nie ma w sobie pasji poznawania i odkrywania świata, zapoznawania się z tym co odmienne ale równie dobre i wartościowe. Skutkuje to w przyszłości brakiem tolerancji i brakiem szacunku do tego co odmienne, brakiem pasji i zainteresowań kształtujących w przyszłości właściwe i rozwijające spędzanie czasu wolnego czy nawet pracę zawodową.Celem projektu jest :wzrost zainteresowania atrakcjami kulturowymi i przyrodniczymi Małopolski,-wzrost zainteresowania atrakcjami turystycznymi świata, różnorodnością zwyczajów i obyczajów panujących w odległych częściach świata oraz różnorodnością fauny i flory,-wzrost świadomości u młodych konieczności aktywnego spędzania czasu,-wzrost świadomości u młodych konieczności rozwijania pasji i hobby, -wzrost świadomości u młodych konieczności obcowania z przyrodą i natura,-wzrost świadomości u młodych konieczności poszanowania i ochrony przyrody i natury.Cel projektu będzie realizowany poprzez:Odwiedziny w obiektach i muzeach zlokalizowanych na terenie Małopolski, wytypowanych tak aby przedstawiały i rozwijały wyobrażenie o różnorodności świata, różnorodności nacji, kultur, obyczajów, również różnorodności świata przyrody - fauny i flory. W szczególności: Wizyta dzieci w parku edukacyjnym "Wioski Świata" w Krakowie – poznanie osad i warunków życia w różnych częściach świata. Uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i grach symulacyjnych mających na celu przybliżenie warunków życia rówieśników z różnych kontynentów.Wizyta dzieci i młodzieży w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie – poznanie fauny i flory z odległych zakątków globu i jej różnorodności.Wizyta w dwóch parkach edukacyjnych w Zatorze – parku edukacyjnym "Park Owadów" -pochodzących z Polski jak i z odległych zakątków - ścieżka edukacyjna będąca piękną lekcją biologii oraz w "Parku Dinozaurów" – ścieżka edukacyjna przybliżająca dzieje naszej planety, zmienność i kruchość natury.Wizyta w „Parku Miniatur” –60 miniatur budowli z całego świata – piękna i szybka podróż po najbardziej znanych, rozpoznawalnych i cennych obiektach świata. Spotkania i prelekcje z podróżnikiem i geografem, w tym konkursy z nagrodami z wiedzy o świecie i jego atrakcjach. Rajd i biwak na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z konkursem wiedzy o regionie.Projekt przeznaczony jest dla:- dzieci w wieku od 5-13 lat z ubogich rodzin i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla dzieci z domów dziecka i dla dzieci z krakowskich i małopolskich szkół i przedszkoli.Przewidywany termin realizacji projektu od 01.08.2017 do 30.11.2017.Fundacja uzyskane fundusze przeznaczy na: bilety wstępów, zapewnienie transferów do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie, opiekę wychowawców, nagrody w konkursach, wynajęcie sal na prelekcje.Dlaczego warto wesprzeć nasz projekt? Warto bo nasz projekt rozwija wyobraźnię, rozwija pasję poznawania i podróżowania, uczy tolerancji i poszanowania dla inności, poszanowania do przyrody, uczy jej zmienności i przemijania, wzbogaca wiedzę o świecie, uczy aktywnego wypoczynku, cieszy i zostawia piękne wspomnienia. Wspomnienia, które zaprocentują w przyszłości…

O autorze / Zespół

Fundacja Ambasada Pomocy Dzieciom to nowa Fundacja, która powstała z potrzeby serca ludzi wrażliwych, chcących nieść pomoc i uśmiech dzieciom i ich rodzinom. Większość osób zaangażowanych w pracę Fundacji jest zarówno zawodowo jak i pasją związana z turystyką, stąd idea krzewienia pasji do podróżowania, poznawania świata, obcowania z przyrodą i aktywnego stylu życia jest nasz szczególnie bliska. Do celów Fundacji oprócz wspierania rozwijania dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań, w tym rozwijanie pasji sportowych i promocji zdrowego stylu życia, pasji podróżowania, poznawania historii Polski i Europy, rozwoju zainteresowań geograficznych należy również pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowania i sponsorowania turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji oraz wiele więcej…

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
12 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!