Mogę grać i mogę czytać!

Mogę grać i mogę czytać!

0%
0
z potrzebnych 30 000 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Opis projektu

"Mogę grać i mogę czytać" to pomysł Stowarzyszenia Ta Szansa- Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, który został powołany w maju 2016 roku. Dzięki szczodrości zaangażowanych w działalność społeczną darczyńców przeprowadziliśmy kapitalny remont zrujnowanego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, wpisując się tym samym w cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na obszarze kryzysowym Targówka Mieszkaniowego. Misją naszego stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka, jego rodziny i najbliższego środowiska wychowawczego. Jesteśmy czynnie zaangażowani w realizację projektów edukacyjno – wychowawczych oraz społecznych, kierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół a także do środowiska lokalnego.Nasza inicjatywa powstała z miłości do gier planszowych i książek, ale przede wszystkim z misji, która przyświeca nam, iż rozwój dzieci i młodzieży jest dla nas ważny i jesteśmy współodpowiedzialni za to jak będzie wyglądał i jak wygląda teraz. „Mogę grać i mogę czytać” to dwie możliwości: grania w gry planszowe oraz czytanie, poznawanie losów bohaterów, nowych słów, liczb, zwierząt. Gry planszowe i książki odeszły do lamusa, a gry komputerowe wkroczyły w ich miejsce? SKĄDŻE! Potwierdzają to spotkania na których gramy, a nawet robimy swoje gry planszowe! Jako pedagodzy i psycholodzy czynnie pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzicami nie bylibyśmy w stanie przestać mówić o pozytywach książek i gier w rozwoju młodego człowieka. Chcemy powiedzieć o tych istotnych, inspirując wszystkich innych do takiej formy aktywności. ->Dlaczego akurat inwestować w gry planszowe? Przewagą gier planszowych są funkcje społeczne, interakcje, które zachodzą pomiędzy graczami. Wspólne rozgrywki to dla nas- pedagogów możliwość wyjścia do rozmowy i poruszania z dzieckiem ważnych problemów, tematów dot. emocji, jego widzenia świata, reakcji i zachowania nie tylko podczas gry. Oprócz tego mają swoje inne pozytywy, oto przykłady: pobudzanie wyobraźni, socjalizowanie dzieci, rozwijanie ich kompetencji społecznych, edukowanie i wspieranie funkcji poznawczych, a przede wszystkim zabawa. Obecnie rynek gier planszowych oferuje szeroki wybór dostosowany do wieku, zainteresowań, czy umiejętności. ->Codzienne czytanie dziecku to czynność iście magiczna! Dlaczego?! Zaspokaja ona bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny. Dostarcza tym samym przyjemności, radości,a także małego wkładu dorosłego (nie trzeba się przygotowywać, poświęcać dużej ilości czasu i energii). Rynek książkowy tak jak gier planszowych ma w swojej ofercie pozycje dla maluszków, młodzieży starszej, czy rodziców, którzy szukają porad i wsparcia w w procesie wychowania. Projekt kierujemy szczególnie do dzieci i młodzieży, ale jesteśmy pewni, że skorzystają na tym całe rodziny, sąsiedzi, seniorzy, osoby niepełnosprawne. Jednym słowem WSZYSCY! Chcemy także uczyć dbania o wspólne dobro. Wierzymy, że ogólnodostępne miejsce z grami i książkami stanie się miejscem spotkań, rozmów, wymieniania opinii, wspólnego grania, prowadzącym do zawiązywania relacji, a tym samym do tworzenia społeczności lokalnej! Grać w gry i czytać książki będzie można na miejscu oraz w swoich domach. Wystarczy wpisać się na listę i korzystać! Przy realizacji tego projektu chcemy stworzyć nie tylko miejsce, w którym będzie można grać, czytać i pożyczać książki oraz planszówki, lecz zacieśniać i nawiązywać relacje sąsiedzkie, rodzicielskie przy organizowaniu cyklicznych planszowisk oraz spotkań z książką , przy których będzie można napić się herbaty, kawy miło spędzając czas. Wnioskowana kwota dotacji pozwoliłaby nam na stworzenie profesjonalnej i urozmaiconej biblioteczki z grami planszowymi oraz książkami (dla tych najmłodszych i tych najstarszych), a także na zakup kawy, herbaty, ciastek, przekąsek do cyklicznych spotkań.Gotowi? Na raz, na dwa i na trzy gramy i czytamy! Od dziś! Włącz się do akcji i ty!

O autorze / Zespół

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” jest ogólnopolską organizacją pozarządową non-profit powołaną do życia dn. 27 kwietnia 1990 r. przez wychowawców z ponad 30 placówek opiekuńczo – wychowawczych z całej Polski. Nasze zainteresowania programowe od ponad 20 lat działalności skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego.
Do maja 2016r. w Warszawie działał wyłącznie Oddział Terenowy „Szansy” Warszawa – Ochota. Od kilkunastu lat byliśmy z ramienia Ochoty czynnie zaangażowani w realizację projektów edukacyjno-wychowawczych na terenie Targówka. Od 2007 r. prowadzimy cykliczne zajęcia edukacyjno-artystyczne na terenie przedszkoli i szkół. Od 2015 r. jesteśmy członkami Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym. W związku z ogromem potrzeb, w celu zwiększenia intensyfikacji działań dla lokalnej społeczności, zdecydowaliśmy się powołać nowy Oddział Terenowy Warszawa Targówek. Wyodrębnienie to umożliwiło nam skuteczniejsze skoncentrowanie się na licznych potrzebach naszej dzielnicy.
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek został powołany dnia 17 maja 2016 roku. Dzięki szczodrości zaangażowanych w działalność społeczną darczyńców przeprowadziliśmy kapitalny remont zrujnowanego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, wpisując się tym samym w cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na obszarze kryzysowym Targówka Mieszkaniowego.
Misją naszego stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka, jego rodziny i najbliższego środowiska wychowawczego. Jesteśmy psychologami i pedagogami, dla których bliska jest edukacja skoncentrowana na rozwiązaniu, praca na potencjale i zasobach. Jesteśmy czynnie zaangażowani w realizację projektów edukacyjno – wychowawczych oraz społecznych, kierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół a także do środowiska lokalnego. Prowadzimy (dofinansowane ze środków m.st. Warszawy) zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, grupy wsparcia dla rodzin, konsultacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, terapie rodzinne, konsultacje psychologiczne i inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb i specyfiki środowiska. Ponadto, posiadamy szereg form pomocowych dla lokalnych mieszkańców – w tym osób powyżej 65 roku życia, niepełnosprawnych, osamotnionych.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
0 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!