Życie to jest Teatr

Życie to jest Teatr

0%
0
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Opis projektu

Fundacja Studio TM od chwili powstania w 2009 r. obejmuje mecenatem artystycznym dzieci uzdolnione artystycznie, pochodzące ze środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem z różnych powodów: biedy, bezrobocia, chorób czy ograniczeń mentalnych. Są to osoby, które nie mogą pozwolić sobie na płatne zajęcia artystyczne proponowane przez instytucje prowadzące takie zajęcia. Fundacja Studio TM prowadzi dla wszystkich chętnych dzieci różnorodne warsztaty artystyczne: teatralne, taneczne, wokalne,choreograficzne, filmowe, fotograficzne,plastyczne,przygotowuje z nimi spektakle,etiudy teatralne, wyjazdy na przeglądy i festiwale teatralne na terenie całej Polski zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dla dzieci uczestniczących w tych działaniach jest to propozycja zagospodarowania czasu wolnego, interesującego i inspirującego do rozwoju swoich pasji, szansa poznania innego środowiska,nawiązania przyjaźni.Wszystkie nasze działąnia można obejrzeć na facebooku i stronie internetowej, adresy podane poniżej. W 2013 r. Fundacja została doceniona przez Marszałka Województwa i otrzymała Tytuł Najlepszej Praktyki Województwa Świętokrzyskiego za projekt i Dramartyzm Najskuteczniejszą Metodą Aktywizującą Społecznie Młodzież. Teatr jest niezwykle istotnym narzędziem w kształtowaniu charakteru i wrażliwości młodych ludzi, pozwala przełamać słabości, pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Edukacja staje się jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi.Zajęcia teatralne uwrażliwiają na piękno słowa,muzyki, dają radość współdziałąnia w zespole, uczą kultury teatralnej.Praca nad przedstawieniem rozwija ich zdolności poznawcze, ćwiczy pamięć, poprawną wymowę, a także pozwala wyzbyć się nieśmiałości i tremy.Uczą odporności psychicznej, rozwijają empatię.Zajęcia teatralne są doskonałą okazją do zaspokojenia potrzeby dzieci w zakresie rozbudzania kreatywności. Zajęcia warsztatowe są prowadzone autoską matodą zwana dramartyzmem polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fizycznośći, mowy, wyobraźni, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej i konsekwencji. Wykorzystane są różnorodne środki artystyczne: ruch,gest, muzyka,rekwizyty, kostiumy, elementy scenograficzne i inne. Metoda dramartyzmu przekłada się na wiedzę, otwartość, empatię, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, odporność psychiczną, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, konsekwencję, mądrość życiową i radość życia, a to pozwala w życiu osiągnąć sukces bez względu na to co się będzie robić.Fundacja Studio TM prowadzi dla podopiecznych trzy teatry: Teatr REJwach w Nagłowicach, Chęciński Teatr Grodzkii Teatr zbożowy w Kielcach, współpracuje z rodzinnymi domami Dziecka w Miąsowej, Kawęczynie i Daleszycach. Fundacja w 2016 r. zrealizowała projekt pn:Janko Muzykant Modern" wspólnie z dziećmi z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, Rodzinnym Domem Dziecka z Daleszyc, Szkołą Podstawową w Oblęgorku i Teatrem Zbożowym z Kielc, który otrzymał najwyższą ocenę w projekcie Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura.W 2016 r. Fundacja założyła Świetlicę Socjoterapeutyczną "Alternatywa"wspólfinansowaną ze środków UE EFS -Oś Priorytetowa IX- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Celem Świetlicy Socjoterapeutycznej "Alternatywa" nastawionej na arteterapię jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom pochodzącym najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Cel jest realizowany poprzez tworzenie warunków do kształtowania poczucia akceptacji, bezpieczeństwa, możliwości preżywania pozytywnych emocji oraz prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i artterapeutycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny. Wszystkie działania Fundacji Studio TM są dostępne dla wszystkich chętnych i wszystkie działąnia:warsztaty, wyjazdy, wstęp na spektakle są całkowicie bezpłatne.Ponieważ Fundacja Studio TM prowadzi działalność artystyczno-edukacyjną na terenie woj. świetokrzyskiego mieliśmy możliwość zdiagnozowania ogromnej potrzeby wymiany kontaktów wśród dzieci biorących udział w zajęciach artystycznych. Chcielibyśmy umożliwić im udział w różnorodnych spotkaniach, warsztatach, festiwalach oraz we wzajemnych spotkaniach studyjnych, które rozwijać będą ich osobowość. Inicjatywa pn: "Życie to jest Teatr", którą chcemy zrealizować przy pomocy Państwa środków jest adresowana do wszystkich dzieci w wieku od 6 do 13 lat, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez Fundację Studio TM- czyli trzech Teatrów, świetlicy socjoterapeutycznej oraz Rodzinnych Domów Dziecka.(Świetlica Socjoterapeutyczna finansowana jest ze środków projektowych tylko do 30.06.2017 r.).Za środki o które aplikujemy do Państwa Fundacji AVIVA będziemy organizować zajęcia i spotkania dla około 40 dziaci w wieku od 6 do 13lat z aktorami, tancerzami, choreografami, plastykami, reżyserami, przygotujemy spektakle, które młodzi adepci sztuki teatralnej będą mogli prezentować przed lokalną publicznością i konfrontować swoje umiejętności na spotkniach festiwalowych i przeglądach. W czasie wakacji będziemy prowadzić zajęci artystyczne, ponieważ nasi podopieczni nie wyjeżdżają na wypoczynek letni z powodu biedy.Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Wsparcia Dziennego "Baza Zbożowa " prowadzonego prez Federację Stowarzyszeń Kulturotwórczych, gdzie Fundacja Studio TM ma swoją siedzibę iprowadzi Teatr Zbożowy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach. Dzieci z Chęcińskiego Teatru Grodzkiego pojadą do Nagłowic, gdzie będzie zorganizowany tygodniowy wypoczynek wakacyjny. Wszystkie pomieszczenia, sprzęt oraz infrastruktura będą udostępnione za darmo , a obsługa techniczna będzie wykonywana przez Wolontariuszy. Inicjatywa będzie realizowana w terminie od 26.06.2017 r. do 31 .12.2017 r.Z dotacji będą pokryte następujące działania:1.minimum cztery wyjazdy na festiwale i przeglądy na terenie całego kraju(akredytacja, koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie, koszty opieki)2.zorganizowanie letnich wyjazdowych warsztatów dla minimum 20 osób3.zorganizowanie tygodniowych warsztatów wyjazdowych dla wszystkich podopiecznych Fundacji Studio TM4. zorganizowanie sześciomiesięcznych warsztatów artystycznych we wszystkich trzech teatrach: Zbożowym w Kielcach, REJwachem w Nagłowicach, Grodzkim w Chęcinach z udziałem dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Alternatywa".5.pokrycie wynagrodzenia dla zaproszonego reżysera, scenografa, choreografa,muzyka do prowadzenia warsztatów i przygotowania spektaklu. Drodzy Internauci! Zwracamy się do Was o pomoc w poparciu naszej inicjatywy adresowanej do dzieci w wieku od 6 do 13 lat ze środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem, których nie stać na dodatkowe zajęcia rozwijające ich umiejętności artystyczne, osobowość i prawidłowy rozwój emocjonalny. Wszyscy jesteśmy Aktorami na Scenie Życia, więc pomóżcie najbardziej potrzebującym Dzieciom, aby nauczyli się grać swoje życiowe role tak, aby dostali za nie jak największe brawa. A brawa te oznaczają sukces niezależnie od tego co będą robić w życiu!!! Dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych - Fundacja Studio TM
O autorze / Zespół

Dorota Anyż powołała do życia Fundację Studio TM, która działa od 20.07.2009 r. Obejmuje mecenatem artystycznym dzieci i młodzież uzdolnioną aktorsko, wokalnie, tanecznie, choreograficznie, plastycznie. Organizuje dla nich warsztaty, eventy, spektakle, wyjazdy festiwalowe i inne formy aktywności artystyczno edukacyjnej. Od dawna wiadomo, że teatr jest niezwykle istotnym narzędziem w kształtowaniu charakteru i wrażliwości młodych ludzi, pozwala przełamać słabości, pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Edukacja teatralna staje się jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi. Zajęcia teatralne uwrażliwiają młodych ludzi na piękno słowa, muzyki, dają radość współdziałania w zespole, uczą kultury teatralnej. Praca nad przedstawieniem rozwija ich zdolności poznawcze, ćwiczy pamięć, poprawną wymowę, a także pozwala wyzbyć się nieśmiałości i tremy. Uczą odporności psychicznej, rozwijają empatię. Zajęcia teatralne są doskonałą okazją do zaspokojenia potrzeby młodzieży w zakresie rozbudzenia kreatywności. Zajęcia warsztatowe prowadzone są autorską metodą edukacyjną zwaną dramartyzmem polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fizyczności, mowy, wyobraźni, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej, konsekwencji. Wykorzystane są różnorodne środki artystyczne: ruch, gest, muzyka, rekwizyty, kostiumy, elementy scenograficzne i inne. Metoda dramartyzmu przekłada się na wiedzę, otwartość, empatię, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, odporność psychiczną, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, konsekwencję, mądrość życiową i radość życia, a to pozwala w życiu osiągnąć sukces bez względu co się będzie robić.

Pani Dorota Anyż prowadzi Teatr Zbożowy, w którym osoby uzdolnione artystycznie mogą rozwijać swoje pasje pod okiem profesjonalistów: aktorów, reżyserów, tancerzy, choreografów, muzyków. Dzieci i młodzież pracuje w czterech zespołach teatralnych realizując spektakle teatralne prezentowane publicznie podczas przeglądów i festiwali. W ciągu każdego sezonu przez Teatr przewija się około 40 osób.
W latach 2012-2013 Teatr Zbożowy otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:
- na XII Poznańskim Festiwalu Teatralnym ”Marcinek 2012”-za spektakl „Dawid Rubinowicz” w reż. Doroty Anyż Wyróżnienie „Za Podejmowanie Trudnych Tematów”
-na XXX Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych „Centrum 2012” w Łodzi za spektakl „Dawid Rubinowicz” w reż. Doroty Anyż otrzymał – III Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-na XXXI Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych „Centrum 2013” za spektakl „Serenada” wg. S.Mrożka Teatr otrzymał Wyróżnienie, Nagrodę Kuratora Łódzkiego, Główną Nagrodę Aktorską za rolę Bruny-otrzymała Karolina Saługa, Wyróżnienie Aktorskie- za rolę Lisa otrzymał Karol Biskup.
W 2016 r. dzięki inicjatywie, zaangażowaniu i aktywności Pani Doroty Anyż Fundacja Studio TM zrealizowała kilka projektów skierowanych do różnorodnych grup społecznych;
- warsztaty tańca nowoczesnego i ludowego dla uzdolnionej tanecznie młodzieży, warsztaty pn: ”Animator Czasu Wolnego” skierowane do osób niepełnosprawnych, które zainspirowały osoby niepełnosprawne do wyjścia z domu i podjęcia próby zdobycia nowych umiejętności, które wpłynęły na nową jakość ich życia i zintegrowały z osobami zdrowymi. Projekt „Janko Muzykant Modern” realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura angażował młodzież z czterech ośrodków: z Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Daleszycach i adeptów Teatru Zbożowego w Kielcach. Młodzież miała wspaniałą okazję spotkać się z wieloaspektową edukacją kulturową podczas spotkań warsztatowych odbywających się w różnych miejscach naszego regionu, a związaną z postacią naszego Noblisty – Henryka Sienkiewicza.
Wspaniałą inicjatywą był pomysł zrealizowania I Festiwalu Teatru Niemego adresowanego do osób niepełnosprawnych i zdrowych, który udowodnił, że niepełnosprawność nie musi być wyrokiem skazującym na samotność, smutek, wyalienowanie, a może być okazją do spełnienia się na scenie i przynieść wiele satysfakcji i radości. Festiwal odbył się w miejscu najbardziej zaludnionym tj w Galerii „Echo”, w której została zbudowana sala teatralna z dwustuosobową widownią specjalnie na potrzeby Festiwalu.
Pani Dorota Anyż była również inicjatorką założenia świetlicy Socjoterapeutycznej „Alternatywa”, w której dzieci i młodzież uczą się właściwych wzorców zachowań społecznych oraz spędzają czas w miłej atmosferze pod okiem fachowej kadry.
Ponadto Pani Dorota Anyż objęła mecenatem artystycznym działania młodzieży w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w ramach Festiwalu Filmów Uczniowskich „NieZwykły Śniadek” – ufundowała Nagrody, a także prowadziła dla uczniów warsztaty teatralne metodą dramartyzmu. W czasie wakacji objęła mecenatem artystycznym grupę filmową wspierała działania młodzieży podczas prób do realizacji filmu pt:”Alicja”.
Pani Dorota Anyż angażuje się w prace Jurora w różnorodnych konkursach i przeglądach literackich i teatralnych służąc swoją wiedzą i doświadczeniem( Chęciny, Ostrowiec Świętokrzyski, Oblęgorek, Nowiny, Pawłów, Daleszyce i inne.). Animuje działania związane z kulturą żydowską w Bodzentynie, Starachowicach, Chmielniku, Chęcinach.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
0 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!