Einstein z misiem

Einstein z misiem

0%
50
z potrzebnych 25 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Opis projektu

Pomysł na cykl zajęć z przedszkolakami prowadzonych metodą eksperymentu pt. "Einstein z misiem" jest konsekwencją dotychczasowo przeprowadzanych z dziećmi zajęć z elementami doświadczeń. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi EJBISI w Rudzie Śląskiej. Chcielibyśmy od września 2017 roku organizować dzieciom cykliczne cotygodniowe, cało roczne warsztaty prezentujące doświadczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne w stworzonym w tym celu mini laboratorium EJBISI. Dzieci objęte opieką naszej placówki na co dzień wykazują się inwencją i kreatywnością uczestnicząc w cyklu zajęć muzycznych, plastycznych, matematycznych, ruchowo-muzycznych i konstrukcyjnych. W ramach kilkugodzinnego pobytu w przedszkolu (placówka nasza działa w godzinach 6.30 - 17.00) przedszkolaki, pod opieką 12 nauczycieli -wychowawców, między zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi mają okazję do rozwijania ciekawość świata i pasję do nauki. Dysponując wykwalifikowaną kwadrą pedagogiczną i specjalistyczną potrafimy przekazać naszym pełnosprawnym i niepełnosprawnym przedszkolakom w sposób poglądowy i prosty praktyczną wiedzę naukową i jednocześnie świetnie się z nimi bawić. W ramach zajęć "Einstein z misiem" chcemy przeprowadzać z dziećmi fascynujące eksperymenty i doświadczenia. Podstawą naszej codziennej pracy z dziećmi jest pobudzanie ich do odkrywania otaczającego ich świata poprzez naukową przygodę. W stworzonym w przedszkolu EJBISI mini laboratorium w czasie warsztatów, w których dzieci będą zmieniały się młodych w naukowców i odkrywców poznamy podstawowe zjawiska fizyczne, przeprowadzimy z aktywnym i bezpośrednim udziałem dzieci bezpieczne i proste doświadczenia chemiczne, obserwacje biologiczne i eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Pobudzanie umysłu dziecka do analizowania, abstrahowania, wyciągania wniosków gwarantuje jego rozwój intelektualny jednocześnie rozwijając jego otwartość, kreatywność i niezależne myślenie. Jesteśmy przekonani, że nasze warsztaty młodego naukowca będą początkiem fascynacji nauką i wspaniałą okazją na spędzenie czasu w nieco inny sposób. Warsztatami objęte zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola EJBISI - w roku szkolnym 2016/2017 obejmujemy opieką 100 dzieci a w roku 2017/2018 łącznie 150 dzieci. Czas trwania warsztatów z cyklu "Einstein z misiem" rozpocznie się z końcem września 2017 r. i trwać będzie do czerwca 2018 r. Miejscem realizacji będzie EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 54 a. Nasze przedszkole EJBISI od początku istnienia tj. od roku 2014 na pierwszym miejscu stawiało rozwój potencjału poznawczego i językowego dzieci . Nie używamy w przedszkolu komputerów, tabletów, multimedialnych urządzeń ze względu na świadomość że wiek w przedszkolny to dla dziecka czas tworzenia, doświadczenia, kreowania sytuacji, inicjowania działań, zmieniania rzeczywistości, zarówno w doświadczeniach w świecie realnym, jak i w świecie wyobrażeń i fantazji. Istotą przejawianej inicjatywy dzieci w wieku przedszkolnym jest zdolność do stawiania sobie celów i wytrwałego ich realizowania. Nasze dzieci będą mogły w przyszłości powiedzieć - wiem, umiem bo sam to zbadałem, zrobiłem i doświadczyłem.
O autorze / Zespół

Ejbisi Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi to wyjątkowa placówka przedszkolna, która działa od września 2014 roku. Przedszkole prowadzi codzienną naukę języka angielskiego w wymiarze 3 godzin dziennie metodą naturalną, pozwalającą dzieciom porozumiewać się po angielsku w różnych codziennych sytuacjach.
Codzienna nauka języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych przeplata się z obowiązkowymi zajęciami w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęciami dodatkowymi, rozwijającymi uzdolnienia dzieci
Dzieci w Przedszkolu Ejbisi dogłębnie poznają język obcy bez żadnego wysiłku i dokładnie tak samo, jak swój rodzimy język poprzez naturalny, codzienny kontakt z nim, zabawę oraz wszelkie czynności, jakie wykonują w przedszkolu, a tym samym stałe używanie słów i zwrotów obcojęzycznych. Przedszkole EJBISI jako placówka specjalistyczna (oddziały integracyjne i specjalne) prowadzi szereg zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci niepełnosprawnych objętych specjalnymi formami i metodami pracy wynikającymi z kształcenia specjalnego Oferujemy najnowocześniejsze terapie tj. terapie Integracji Sensorycznej, Integrację Polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, zajęcia interaktywne z wykorzystaniem magicznego dywanu.
Rodzice dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być spokojni o proces terapii swoich dzieci, bowiem na terenie Placówki EJBISI, w godzinach pobytu Dziecka w przedszkolu ich pociechy otrzymają zindywidualizowaną pod swoje potrzeby kompleksową terapię obejmującą wszelkie działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne. EJBISI prowadzi również indywidualne zajęcia dopołudniowe i popołudniowe w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzecka.Zespół nauczycieli, wychowawców, opiekunów i specjalistów pracujących w EJBISI Przedszkolu Lingwistycznym z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi to zaangażowana, wykwalifikowana, twórcza i doświadczona grupa pedagogów, terapeutów.
Ich kreatywne, życzliwe i cierpliwe podejście do swoich podopiecznych pozytywnie wpływa na rozwój Państwa dziecka  w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju: fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) społeczno-emocjonalnego  (budowanie  relacji z innymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości), intelektualnego (poszerzanie zasobu wiedzy, zdobywanie doświadczenia, kształtowanie inteligencji – myślenia logicznego, umiejętności poznawczych,  rozwijanie poszczególnych  zmysłów).  
Nasi nauczyciele i terapeuci dbają by wszystkie dzieci rozwijały się w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, radości  i życzliwości, stale rozwijają swoje kompetencje zawodowe tak, aby w swojej pracy wykorzystywać najnowsze koncepcje i metody,  gwarantujące nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 
Wszyscy nauczyciele – wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych.
W EJBISI pamiętamy o tym, ze nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych.
Zespół EJBISI tworzą: 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, logopeda, naurologopeda, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci Integracji Sensorycznej, muzykoterapeuta, terapeuci dzieci autystycznych, dogoterapeuta, asystenci nauczyciela, specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju, pielęgniarka,
nauczyciele gimnastyki korekcyjnej.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
0

Wspieracz Anonim

08.06.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!