„Damy radę? TAK, damy radę!”

„Damy radę? TAK, damy radę!”

32%
11 315
z potrzebnych 35 000 zł = 32% celu
1203 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (9)
  • Społeczność

Opis projektu

Ta inicjatywa otrzymała od Fundacji Aviva 5298,29 zł - Grant dodatkowy w konkursie "To dla mnie ważne”

„Damy radę?TAK, damy radę!”Projekt „Damy radę? TAK, damy radę !” to inicjatywa Fundacji Pomocy Dzieciom „SI-gma” z miejscowości Żary w województwie lubuskim mająca na celu utworzenie i doposażenie Sali do rehabilitacji Integracji Sensorycznej SI dla dzieci z terenu powiatów żarskiegoi żagańskiego.Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” jest organizacją, której głównym celem jest kompleksowe wsparcie dzieci z różnorodnymi deficytami rozwojowymi i ich rodzin poprzez szeroki dostęp do prawidłowej diagnozy oraz specjalistycznej rehabilitacji i terapii.Naszym marzeniem do którego realizacji sukcesywnie dążymy jest utworzenie PIERWSZEGO Specjalistycznego Przedszkola Integracyjno – Terapeutycznego „Orzeszek” dla dzieci ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - obecnie w promieniu 50 km od Żar nie istnieje tego typu specjalistyczna placówka.Grecka litera SIGMA w naszym logo i nazwie ma dwojakie znaczenie – SIGMA jako suma kompleksowych działań na rzecz dzieci – od prawidłowej diagnozy poprzez profesjonalnąi dostosowaną do potrzeb rehabilitację zapewnianą przez najlepszych specjalistów oraz szkolenia i podnoszenie kwalifikacji opiekuńczych rodziców, po końcowy sukces czyli możliwie najwyższe usprawnienie dzieci, ich funkcjonowania i samodzielności. SI-gmaw nazwie symbolizuję jedną z najważniejszych metod rehabilitacji integracji sensorycznej SI, której dotyczy nasz wniosek o dotację na wyposażenie sali do jej prowadzenia.Mamy odpowiednią wiedzę, ogromny zapał, najlepszych specjalistów i dzięki uprzejmości władz miasta 400 m2 budynek z dogodną lokalizacją i łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych, który powoli ale systematycznie adoptujemy. Brakuje nam tylko specjalistycznego zaplecza technicznego. Zakup wyposażenia do Sali Terapii Sensorycznej SI przekracza możliwości finansowe Fundacji i w grancie z fundacji Aviva upatrujemy swojej szansy na jego zakup.Dlaczego właśnie sala SI? – Mówiąc w skrócie, integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa także na rozwój dziecka, zdolność do nauki i samoocenę. W przypadku dzieci niepełnosprawnych terapia integracji sensorycznej stanowi podstawę dalszej rehabilitacjii terapii.Sala terapii integracji sensorycznej SI to specjalnie przygotowana sala, w naszych planach o powierzchni 40 m2, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń m.in. różnego typu huśtawki, równoważnie, ścieżki sensoryczne (o różnej fakturze i strukturze), piłki i wałki do masażu, maty ćwiczeniowe i obciążeniowe, klocki i worki sensoryczne. Zakres wyposażenia dobieramy w oparciu o doświadczenie najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce oraz wiedzę specjalistów – terapeutów. Każda złotówka będzie wydana w sposób przemyślany i adekwatny do potrzeb dzieci. Jeżeli uda nam się pozyskać dotację z Fundacji Aviva to całą kwotę (35 000 zł) przeznaczymy na zakup i montaż wyposażenia. Drobne prace remontowe w sali wykonamy dzięki pomocy przyjaciół Fundacji (wolontariuszy m.in. młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach).Z Sali SI korzystać będą dzieci w wieku 0 -13 lat, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe wymagają specjalistycznego wsparcia. Terapia integracji sensorycznej kierowana będzie w szczególności do dzieci:- niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo (z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z zespołem Downa, zespołem Aspergera, z uszkodzeniami narządów słuchu, wzroku);- z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami wychowawczymi;- innymi niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami wymagającymi wsparcia.- dzieci w normie rozwojowej ze specyficznymi zaburzeniami w obszarze integracji sensorycznej.W przyszłości Sala terapii SI będzie jednym z elementów kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego i terapeutycznego dzieci uczęszczających do naszego specjalistycznego przedszkola oraz funkcjonującego przy nim Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego.Państwa głosy zadecydują o tym czy powstanie w Żarach pierwsza w pełni wyposażana sala terapeutyczna, a dzieci z powiatów żarskiego i żagańskiego oraz ich rodzice będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc w rehabilitacji i terapii tym samym zyskają szansę na lepsze funkcjonowanie, dalszy rozwój oraz, w miarę możliwości, samodzielność!Prosimy o Państwa głosy bo dzięki WAM - „DAMY RADĘ!”

O autorze / Zespół

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” jest organizacją, której głównym celem jest kompleksowe wsparcie dzieci z różnorodnymi deficytami rozwojowymi i ich rodzin poprzez szeroki dostęp do prawidłowej diagnozy oraz specjalistycznej rehabilitacji i terapii. Grecka litera SIGMA w naszym logo i nazwie ma dwojakie znaczenie – SIGMA jako suma kompleksowych działań na rzecz dzieci – od prawidłowej diagnozy poprzez profesjonalną i dostosowaną do potrzeb rehabilitację zapewnianą przez najlepszych specjalistów oraz szkolenia i podnoszenie kwalifikacji opiekuńczych rodziców, po końcowy sukces czyli możliwie najwyższe usprawnienie dzieci, ich funkcjonowania i samodzielności. SI-gma w nazwie symbolizuję jedną z najważniejszych metod rehabilitacji integracji sensorycznej SI, której dotyczy nasz wniosek o dotację na wyposażenie sali do jej prowadzenia.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1203 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!