Nasza zawadzka Gliniarnia

Nasza zawadzka Gliniarnia

0%
0
z potrzebnych 35 000 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Opis projektu

Nasza zawadzka GLINIARNIA Celem projektu jest stworzenie pracowni ceramicznej, w której dzieci będą miały możliwość rozwoju poprzez sztukę oraz integracji z rówieśników.Idea stworzenia pracowni zrodziła się jako odpowiedź na potrzeby. Od blisko 3 lat w naszej wiejskiej świetlicy prowadzone są zajęcia z ceramiki dla dorosłych. Byłoby cudownie gdyb nasze dzieci również mogłyby mieć swoje zajęcia. Świetlica nie posiada jednak własnego pieca, a sala w której odbywać się zajęcia wymaga remontu i dostosowania do potrzeb dzieci. Dlaczego Gliniarnia? Ponieważ praca z gliną doskonale doskonale wpływa na rozwój dziecka, uczy skupienia, cierpliwości i co najważniejsze daje ogromną radość i satysfakcję. Projekt zakłada stowrzenie takiego magicznego miejsca, w którym odbywać się będą tematyczne zajęcia dla dzieci a sami uczestnicy będą mieli możliwość poznania różnych technik ceramicznych, rozwijania zdobytych umiejętności oraz pogłębiania pasji. Spotkania staną się równiez okazją do wspólnego spędzania wolnego czas w artystycznej atmosferze. Dzięki projektowi profesjonalnie wyposażona pracownia będzie wizytówką naszej wsi- Zawad i szansą na promocję tej dziedziny sztuki. Dla dzieci uczestniczących w projekcie będzie ciekawą formą spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny i twórczy z dala od telefonów, komputerów, tabletów. Być może Nasza Gliniarnia stanie się kuźnią młodych talentów. Spotkania odbywać się będą w wiejskiej świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów Filia Zawady pod kierunkiem instruktora oraz ceramików- amatorów posiadających pasje i doświadczenie. Projekt dopuszcza również organizację zajęć wyjazdowych (np. plener, wizyty w innych wiejskich świetlicach). Zadanie realizowane będzie od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r.Zakłada się utrzymanie pracowni i zajęć ceramicznych po zakończeniu projektu.Pozyskaną dotację planujemy przeznaczyć na: - zakup pieca do wypalania ceramiki, koła garncarskiego, materiałów ceramicznych, - zakup materiałów plastycznych, sztalug (do prezentacji wyrobów, podczas wystaw, plenerów) - remont sali, w której zorganizowana będzie pracownia, zakup wyposażenia w tym m.in. mebli, dekoracji. Nasza zawadzka GLINIARNIA to szansa na rozwój pasji, lecz także doskonałe miejsce do spotkań z rówieśnikami- sąsiadami Ta ogromna wartość jaka wypływać będzie z projektu zaowocuje wieloma pięknymi pracami młodych mieszkańców Zawad. Prosimy o poparcie naszego pomysłu. Państwa głos jest dla nas ważny- bardzo.

O autorze / Zespół

Jesteśmy nieformalną grupą "Na Zawady nie ma rady" . Działamy loklanie, krótko od 3 lat. Wśród naszch inicjatyw są te o charakterze pomocowym, jak i kulturalnym np plecenie wianków dożynkowych, porządkowanie ewangelickiego cmentarza, organizcja integracyjnych spotkań . Nasza grupa składa się z aktywnych kobiet. Wśród nas są urzędniczki, inżynierki, pielęgniarki.
Przy realizacjii naszej incjatywy wspólpracować z nami będą profesjonalna instruktorka ceramiki oraz doświadczone amatorki- instruktorki.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
0 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!