Czego Jaś się nie nauczy...

Czego Jaś się nie nauczy...

0%
62
z potrzebnych 25 000 zł = 0% celu
7 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (5)
  • Społeczność

Opis projektu

Czego Jaś się nie nauczy…Czego Jaś się nie nauczy… Pomysł na uatrakcyjnienie bogatego wachlarza zajęć dodatkowych, które oferuje nasze przedszkole pojawił się w czasie jednego ze spotkań Rady Rodziców. Celem projektu Czego Jaś się nie nauczy… jest wspomaganie rozwoju uzdolnień, wspieranie naturalnej ciekawości dzieci oraz odkrywanie szczególnych talentów wśród podopiecznych przedszkola poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości, zróżnicowanych zajęć dodatkowych.Pragniemy zaznaczyć, iż budynek w którym mieści się nasze przedszkole pochodzi z lat 50-tych ubiegłego stulecia, dlatego też wszystkie dotację pieniężne, które otrzymujemy z urzędów przeznaczane są na wykonanie remontu kapitalnego przedszkola. Niestety na pozostałe wyposażenie placówki brakuje funduszy. Dlatego też wspólnymi siłami przy ogromnym wsparciu Rodziców staramy się zadbać o jak najlepszą jakość proponowanych zajęć. Organizujemy kiermasze, festyny, pieczenia ciast, z których cały dochód przeznaczamy na doposażenie przedszkola.Celem statutowym przedszkola jest organizacja zajęć dodatkowych, a za ich realizację odpowiada Dyrektor przedszkola. Wychodząc naprzeciw apelowi Dyrekcji i całej Rady Pedagogicznej chcemy doposażyć przedszkole w sprzęt edukacyjny potrzebny do uatrakcyjnienia różnorodności form i metod pracy w czasie oferowanych lekcji językowych, warsztatów i kół zainteresowań.Beneficjentami inicjatywy będą podopieczni naszego przedszkola czyli 120 dzieci w wieku 3-7 lat.W ofercie przedszkola znajdują się: rytmika, język angielski, język niemiecki, taniec towarzyski, taniec współczesny, szachy, gimnastyka korekcyjna, warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, kółko muzyczne i kółko plastyczne. Dzięki wymienionym zajęciom dzieci rozwijają swoje zainteresowania i chętnie uczestniczą w licznych konkursach i przeglądach twórczości artystycznej. Nieustannie dążymy do uatrakcyjnienia oferty zajęć, co niestety jest hamowane przez brak funduszy na zakup sprzętu. Fundacja AVIVA pozwala zobaczyć światełko w tunelu.Dotacja (25 000) umożliwi nam zakup potrzebnego sprzętu, akcesoriów i pomocy dydaktycznych. Największe marzenie i potrzeba to zakup tablicy multimedialnej wraz z oprzyrządowaniem (10 000) oraz sprzętu nagłaśniającego, który umożliwi nam prowadzenie imprez okolicznościowych bez konieczności wynajmowania firm zewnętrznych ( 2500).Zajęcia z tańca tracą na swojej atrakcyjności, jeśli muzyka odtwarzana jest na podstarzałym radiomagnetofonie. Dlatego pragniemy zakupić na 3 sale lekcyjne mini wieże o łącznej wartości 2400zł.Warsztaty kulinarne, które ze względu na różnorodność przygotowywanych potraw i całkowicie samodzielną prace dzieci, przypominałyby bardziej zaplecze programu masterchefa niżli sale przedszkolną, gdyby tylko wyposażyć placówkę w nowy prodiż, gofrownice i fartuszki dla dzieci (700 zł).Lekcje językowe będą znacznie ciekawsze, gdy lektorzy będą mogli skorzystać z laptopa podłączonego do projektora (5000). Nasi mali aktorzy uczestniczący w warsztatach teatralnych oraz tancerze trenujący taniec towarzyski i współczesny będą zachwyceni, gdy wystąpią na scenie w nowych strojach. Kto wie, może w naszych progach rośnie następca Kasparowa?! Zajęcia z szachów pomogą wyłonić talent, ale potrzeba kilku odpowiednich szachownic, dotychczas dysponujemy dwoma.Gimnastyka korekcyjna, która jest tak ważna dla kształtowania prawidłowej sylwetki małego człowieka, na tym etapie edukacji musi być atrakcyjna, aby zachęcić go do regularnego uczęszczania na zajęcia. Dlatego chcemy zakupić sprzęt do „gimnastyki przez zabawę” ok. 4000 zł.Dużym atutem naszej placówki jest fakt, iż wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych. Wykwalifikowany personel, który nieodpłatnie prowadzi praktycznie wszystkie zajęcia w placówce stanowi dużą oszczędność i wygodę dla gminy, rodziców i samego przedszkola. Pod okiem fachowców dzieci odnoszą ogromne sukcesy w środowisku nie tylko lokalnym, ale również i na terenie całego Krakowa.Inicjatywa będzie realizowana w miesiącach wrzesień-grudzień 2017r w Przedszkolu Samorządowym Nr 46 im. Carla Orffa w Krakowie w Nowe Hucie.Aby postawić konkretne wymagania i oczekiwać rezultatów nauczyciel powinien zapewnić uczniom odpowiednie zaplecze dydaktyczne i warunki pracy. Zaplecze dydaktyczne zapewnia nam nasza wykwalifikowana kadra. Nie pozwólmy, aby brak dostępu do zdobyczy techniki i materiałów dydaktycznych uniemożliwił rozwijanie umiejętności i szlifowanie talentów od najmłodszych lat.Prosimy o wsparcie dla naszego projektu, a tym samym dla naszych dzieci!O autorze / Zespół

mgr Renata Sotwin

Zgłoszona przez nas inicjatywa, realizowana będzie w samorządowym przedszkolu w Nowej Hucie. Wydawać by się mogło, iż wojewódzkie miasto nie będzie miało problemu z wyposażeniem placówek oświatowych. Nic bardziej mylnego. W naszej dzielnicy funkcjonuje tak wiele szkół i przedszkoli, iż pula pieniędzy przypadająca na jedną placówkę jest naprawdę niewielka.

Jestem nauczycielką w tym przedszkolu od 9 lat. Obserwowałam jego rozwój i przede wszystkim potrzeby dzieci z tego regionu. Wnioski, które się nasunęły zmobilizowały mnie i kilku pozostałych nauczycieli do podjęcia doskonalenia zawodowego na innych kierunkach studiów magisterskich, a następnie na studiach podyplomowych, dających nam kolejne możliwości pomocy i rozwoju dla naszych podopiecznych. W ten sposób prowadząc nieodpłatne zajęcia dodatkowe w naszej placówce zwiększamy wachlarz zajęć i wyjść na imprezy kulturalne finansowane z pieniędzy przyznanych przez Urząd Miasta Krakowa, przeznaczonych na wyrównywanie szans.

Niestety zaplecze ze sprzętem przeznaczonym do prowadzenia tych wszystkich zajęć wymaga prawie całkowitego doposażenia. Stąd ta inicjatywa podjęta wspólnie z wyjątkowo prężnie działającą Radą Rodziców. Pomysłodawcą wzięcia udziału w tej akcji jest jedna z mam z mojej grupy, która wręcz "zaraziła" swoim entuzjazmem i chęcią wzięcia sprawy w swoje ręce, pozostałych rodziców i nauczycieli. Mimo, że jesteśmy pełni wiary w powodzenie naszego projektu, nie pozostajemy bierni w oczekiwaniu na wyniki, lecz podejmujemy dalsze działania mające na celu zdobycie środków na zrealizowanie naszego celu poprzez wszelkiego rodzaju zbiórki złomu, makulatury, organizowanie festynów, kiermaszy świątecznych, pieczenie i sprzedaż ciast a także inne.

Obecnie jestem nauczycielem grupy dzieci 3 i 4 letnich. Prowadzę również zajęcia taneczne w pozostałych grupach. Zgodnie z kwalifikacjami przygotowuję grupy do występów i konkursów artystycznych w zakresie:

tańca towarzyskiego;
tańca ludowego;
tańca współczesnego ( street dance, cheerleadering i inne)

Moje kompetencje:
Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - studia I stopnia
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - studia magisterskie II stopnia
Animacja Form Taneczno - Ruchowych - studia podyplomowe AWF Kraków
niezliczone ilości szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli.

Magdalena Staniewska

Od czterech lat mój pełny etat to stanowisko mamy trójki Maluchów, Podopiecznych naszego przedszkola. Od września 2016 jestem wiceprzewodniczącą Rady Rodziców (której pozostali członkowie także stanowią zespół współpracujący przy zgłoszonej inicjatywie).

Zawodowo magister filologii angielskiej i nauczania języka polskiego jako obcego.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
7 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!