Pomoc w rozwoju dziecka SZANSĄ na samodzielność

Pomoc w rozwoju dziecka SZANSĄ na samodzielność

8%
2 110
z potrzebnych 25 000 zł = 8% celu
12 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.01.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (12)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Celem projektu jest zorganizowanie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z zespołem Downa.

 

Jesteśmy rodzicami dzieci z zespołem Downa, jednak wszyscy mamy w życiu ten sam cel: dążymy do jak największego usamodzielnienia się naszych dzieci. Dlatego założyliśmy nasze Stowarzyszenie SZANSA.


Aby rozwinąć cały możliwy potencjał dziecka z zespołem Downa, jego wszechstronna rehabilitacja i edukacja powinna być rozpoczęta jak najwcześniej i powinna kłaść duży nacisk na rozwój wszystkich umiejętności oraz naukę samodzielnego funkcjonowania w naturalnym otoczeniu. Dlatego dla naszych dzieci od najmłodszych lat organizujemy ogólnorozwojowe zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym. Dzieci uczęszczają na terapię logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, a także uczestniczą w zajęciach tanecznych i plastycznych rowijających ich uzdolnienia i pasje.

 

 

Pomagamy również ich rodzicom zaadoptować się do nowej sytuacji jaką jest posiadanie dziecka z zespołem Downa oraz podjąć jak najwcześniej konkretne działania wspomagające jego rozwój. Dzięki organizowanym przez nas spotkaniom i grupom wsparcia, rodzice nie czują się już tak bardzo osamotnieni i chętniej podejmują się trudnego zadania jakim jest wychowanie dziecka z zespołem Downa.

 

 

Wszelkie dodatkowe wsparcie finansowe to dodatkowe możliwości dla naszych dzieci. W kolejce czeka wymarzona dogoterapia, zajęcia na basenie czy konsultacje ze specjalistami zaproszonymi do naszego Stowarzyszenia (neurolog, endokrynolog, ortopeda) oraz konsultacje z psychologiem dla rodziców, którzy gorzej sobie radzą z problemem bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego.

 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne organizowane przez nasze Stowarzyszenie trwają przez cały rok szkolny.


W zależności od posiadanych środków organizujemy tylko zajęcia grupowe (tańsze) lub również indywidualne.


Spotykamy się w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00-19.00 i według opracowanych grafików dzieci uczestniczą w terapii.

Do 30% 

Każdą złotówkę przeznaczamy na terapię naszych podopiecznych, bez względu na to jaką cześć kwoty uda nam się zebrać rozwijamy potencjał i możliwości każdego dziecka z zespołem Downa. Mniejsza kwota to mniej godzin terapii, mniej dzieci objętych pomocą, ale pomagamy, nie rezygnujemy bo stawką jest rozwój naszych dzieci. Przy mniejszej kwocie realizujemy w pierwszej kolejności zajęcia grupowe, mniej kosztowne (muzykoterapia, zajęcia taneczne, manualno-plastyczne, terapia płynności mowy, gimnastyka korekcyjna).

31% - 50%

Im więcej środków tym więcej dzieci możemy objąć terapią. Przy większej kwocie do terapii grupowej dołączymy terapię indywidualną (logoedyczną, pedagogiczną).

 

51% - 70%

Jeśli kwota będzie jeszcze większa dołączymy gimnastykę korekcyjna i uwielbianą przez dzieci hipoterapię.

 

71-95%

Cała wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zorganizowanie wszystkich zaplanowanych zajęć edukacyjno-terapeutyczncyh dla dzieci z zespołem Downa będących pod opieka naszego Stowarzyszenia. Są to zajęcia indywidualne (terapia logopedyczna, pedagogiczna, hipoterapia) oraz grupowe (muzykoterapia, zajęcia manualno-plastyczne, taneczne, gimnastyka korekcyjna, terapia płynności mowy) oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia tych zajęć. Planujemy objęcie terapią około 30 podopiecznych. Jednocześnie dla ich rodziców organizujemy spotkania, grupy wsparcia i warsztaty pomagające odnaleźć się w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.

 

Więcej...

Dodatkowe fundusze przeznaczymy na zorganiozowanie dla naszych podopiecznych wspólnej wycieczki do ZOO, kina czy teatru albo do fabryki Danone czy parku rozrywki.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia to wyłącznie rodzice dzieci z zespołem Downa pracujący społecznie na rzecz Stowarzyszenia. Do prowadzenia terapii zatrudniamy zaprzyjaźnionych specjalistów którzy od wielu lat prowadzą terapię i edukację naszych podopiecznych.

 

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

5 zł lub więcej
12 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: luty 2015

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!