Ratujemy Cafe Równik!

Ratujemy Cafe Równik!

101%
40 650
z potrzebnych 40 000 zł = 101% celu
588 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 04.06.2020. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (7)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (547)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

8 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

...w którym każdy traktowany jest równo, a panująca atmosfera sprawia, że na chwilę zatrzymasz się. Miejsce w którym możesz napić się pysznej kawy, zjeść smaczne ciastko, a przede wszystkim spędzić czas z przyjaciółmi. Wierzymy, że każdy zasługuje na to, aby stać się pełnowartościowym uczestnikiem miejskiego życia, odnaleźć przyjaciół i zbudować poczucie własnej wartości oparte na realnych podstawach.

Nasi kochani, równi przyjaciele!!

Dwa lata temu zakończyła się zbiórka, dzięki której, z Waszym niesamowitym wsparciem mogliśmy stworzyć Cafe Równik. Po otwarciu działaliśmy od 22 czerwca 2018 r. nieprzerwanie do 13 marca 2020. 

W ciągu tego czasu nasi kelnerzy rozwinęli swoje umiejętności, wypracowaliśmy nowe formuły kontaktów z naszymi gośćmi. Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń, zorganizowaliśmy wiele imprez, przyjęliśmy wielu gości indywidualnych i grupowych. Jednym słowem działaliśmy bardzo prężnie. Ostatni okres był szczególnie bogaty, przychodziło wielu gości i mieliśmy liczne rezerwacje. 

Całe wsparcie, które dostajemy od Was osobiście czy elektronicznie dodaje nam skrzydeł i motywacji do dalszego działania i walki! Dzięki takiemu wsparciu patrzymy z wiarą, że uda się nam utrzymać Cafe Równik.

Nie pracujemy już prawie dwa miesiące i zarobione w dobrym okresie środki już się wyczerpały. 

Przed rozpoczęciem musimy zakupić środki czystości, produkty i napoje do zrobienia dań dla naszych gości. Chcielibyśmy utrzymać miejsca pracy dla naszych kelnerów i dla pracowników kuchni. 

Kwota nam obecnie niezbędna to 40000,00. 

Radziliśmy sobie świetnie do tej pory, ale teraz odczuwamy to co się stało jako bardzo bolesny cios. Nasi kelnerzy są w grupie podwyższonego ryzyka, musimy bardzo uważać na ich stan zdrowia, więc na pewno nie będziemy działać z takim samym rozmachem jak dawniej, kiedy nie było zagrożenia dla ich zdrowia. Mamy też w pewnym sensie pecha, bo nie możemy skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, ponieważ w ostatnim okresie przed pandemią mieliśmy zwiększone obroty i nie kwalifikujemy się do zapomogi. Pierwsze miesiące 2020 to był najlepszy okres w naszej działalności, który został drastycznie przerwany. Nasi kelnerzy są bardzo zniecierpliwieni, maja stany depresyjne, udzielamy im konsultacji i obejmujemy ich terapią zdalną poprzez telefony lub smsy. Jest ciężko, ale mamy nadzieję ,że przetrwamy ten trudny czas. Zróbmy wspólnie wszystko aby Równik ocalał. To jest miejsce bardzo potrzebne nie tylko osobom niepełnosprawnym , ale także ludziom zdrowym. Podejrzewamy, że szczególnie teraz, po pandemii może spełniać jeszcze ważniejszą rolę, ufamy bowiem, że koronawirus wszystkich nas trochę zmienił na lepsze.

O autorze / Zespół

Powstanie Klubokawiarni Cafe Równik jest ściśle związane z działalnością statutową  Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji oraz z metodą terapeutyczną Dyna- Lingua M.S. autorstwa dr hab. prof. Małgorzaty Młynarskiej- prezesa  i dr hab. Tomasza Smereki- wiceprezesa stowarzyszenia. 

Rys historyczny metody Dyna-Lingua M.S.

-1990 rok powstanie zespołu logopedyczno-psychologicznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Głuchych we Wrocławiu przy ul.Dworskiej. Zespół tworzą: logopeda Małgorzata Młynarska i psycholog Tomasz Smereka. Rozpoczyna się praca nad stworzeniem psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia.

1992 – rozpoczęcie praktycznej weryfikacji metody w Przedszkolu Integracyjnym nr 129 przy ul.Ścinawskiej we Wrocławiu. Metoda zostaje  poszerzona o techniki oddziałujące na autyzm, zespół Downa i inne zaburzenia mowy , które powstają w wyniku dysfunkcji mózgowych.

1995- autorzy metody : Małgorzata Młynarska i Tomasz Smereka rozpoczynają pracę na Uniwersytecie Wrocławskim i współtworzą Podyplomowe Studia Logopedyczne. W tym samym czasie powstaje  Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji w celu praktycznej weryfikacji metody psychostymulacyjnej. Na terapii metodą psychostymulacyjną pojawiają się między innymi obecni kelnerzy z Równika : Piotr Lewandowski (ma 4 lata), Kuba Nowak ( ma kilka miesięcy), Marcin Pękała ( ma 5 lat) i rozpoczynają  terapię mowy oraz myślenia z autorami metody. Każdy z nich ma poważne problemy z rozumieniem, nie komunikują się z otoczeniem i mają deficyty intelektualne. Od tego czasu Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Podyplomowymi Studiami Logopedycznymi, które działają w Instytucie Filologii Polskiej pod kierownictwem prof. Jana Miodka, który jest promotorem prac doktorskich autorów metody. 

1996 – Stowarzyszenie otrzymuje lokal na realizację terapii przy ul.Łokietka 11. Mimo trudnych warunków lokalowych metoda rozwija się i zyskuje nowych uczestników. Studenci logopedii odbywają praktyki w Stowarzyszeniu.

1998 – Psychostymulacyjna metoda zostaje zweryfikowana naukowo w postaci doktoratów i autorzy metody : Małgorzata Młynarska i Tomasz Smereka otrzymują  tytuły doktorów nauk humanistycznych a dr Małgorzata Młynarska zaczyna  kierować Podyplomowymi Studiami Logopedycznymi.

2000 – Stowarzyszenie otrzymuje nowy lokal przy pl. Św. Macieja , w którym do dziś prowadzi terapię mowy i myślenia. Do grupy dołączają kolejni przyszli kelnerzy: Fabian Drohomirecki, Michał Topczewski i Piotr Rymko.

2004 – Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy oraz myślenia otrzymuje nazwę własną : Dyna – Lingua M.S. i wymowne logo – ślimak ze skrzydłami ( nazywany przez nas śliptakiem) z tęczą , w której są barwy Wrocławia. Logo symbolizuje dynamiczny rozwój języka mimo ograniczeń. Rozwój ten może być wręcz uskrzydlony co pokazuje nasz śliptak.

Od tego czasu Stowarzyszenie organizuje wspólnie z Podyplomowymi Studiami Logopedycznymi konferencje międzynarodowe i krajowe , na których popularyzowana jest metoda Dyna- Lingua M.S. a podopieczni odbywający terapię tą metodą prezentują się na tych konferencjach udowadniając jej skuteczność poprzez poprawne zachowania, coraz lepszą komunikację i coraz sprawniejsze myślenie. 

2009  – drugi etap weryfikacji naukowej metody Dyna- Lingua M.S. – dr Małgorzata Młynarska współautorka metody otrzymała tytuł dr hab. za książkę pt. „Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym.Terapia dyskursywna a teoria umysłu”. Osoby autystyczne prowadzone tą metodą osiągają bardzo wysoki poziom samodzielności. W tej grupie spektakularne efekty osiągnął Piotr Lewandowski, który zamieszkał sam we Wrocławiu i rozpoczął samodzielne życie. Pozostali nasi podopieczni też rozwinęli mowę i myślenie oraz usprawnili się pod względem społecznym. Do grupy dołączyli nowi uczestnicy: Albert Gątnicki i Jacek Doroszuk.

 Stowarzyszenie przejęło nad wszystkimi dalszą opiekę i zaproponowało bardzo oryginalną i bardzo skuteczną terapię metodą Dyna- Lingua M.S.

Młodzi ludzie uczyli się konwersacji i usprawniali dyskurs poprzez stosowanie matryc konwersacyjnych. Ten etap był bardzo dla nich ważny, bo dzięki temu wszyscy nauczyli się sprawnie posługiwać językiem. Rozpoczęliśmy intensywnie rozwijać ich myślenie.

Wszyscy byli rozwinięci społecznie i mentalnie w stopniu pozwalającym im na wyjazdy na turnusy letnie bez rodziców, tylko z terapeutami. Na turnusach od 2014 roku pracownicy stowarzyszenia organizowali wraz z młodzieżą niepełnosprawną kiermasze książek, w czasie których podopieczni stowarzyszenia uczyli się nawiązywać relacje z ludźmi, poznawali zasady handlowania i uczyli się liczyć. Wtedy autorzy metody podjęli decyzję o podjęciu starań zmierzających do zorganizowania Klubokawiarni, w której osoby niepełnosprawne miałyby pracować jako kelnerzy.

2016 – trzeci etap weryfikacji naukowej metody Dyna- Lingua M.S. – dr Tomasz Smereka otrzymał tytuł dr hab. za książkę pt. „Rozumienie przekazów językowych i jego zaburzenia”. W terapii naszych podopiecznych pojawiają się nowe wątki usprawniające myślenie i komunikację językową.

Otrzymujemy grant z funduszy UE pt. „Akcja Inkubacja” i rozpoczynamy szkolenie 11 osób niepełnosprawnych do zawodu kelnera.Terapia metodą Dyna-Lingua M.S. wkracza w fazę aktywizacji zawodowej.  Przyszli kelnerzy uczestniczą w wykładach i mają praktyki w restauracji Verona i Agawa.   

Stowarzyszenie otrzymuje w dzierżawę lokal od Urzędu Miasta przy ul. Jedności Narodowej 47 i rozpoczyna się remont. Główny ciężar remontu wzięli na siebie rodzice i bliscy osób niepełnosprawnych, którzy także pomogli w zbieraniu środków na portalu internetowym wspieram.to/caferownik. Były to rodziny : Alberta Gątnickiego, Marcina Pękały, Jacka Doroszuka,Michała Topczewskiego, Fabiana Drohomireckiego, Piotra Lewandowskiego, Piotra Rymki, Jakuba Nowaka. Przy remoncie pracowali także wolontariusze i nasi przyszli kelnerzy: Piotr Lewandowski i Fabian Drohomirecki.  

2017- Klubokawiarnia otrzymuje nazwę Cafe Równik 

21 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji otworzyło Klubokawiarnię Cafe Równik i zatrudniło 10 osób niepełnosprawnych na stanowiskach kelnerów.

Założenia ideowe aktywizacji zawodowej osób z deficytami intelektualnymi i mentalnymi realizowane w Cafe Równik

1.Długotrwała terapia mowy i myślenia kształtująca  postawy prospołeczne:

a) życzliwość;

b) gotowość współdziałania; 

c) poczucie obowiązku;

d) pozytywny obraz własnej osoby;

e) szacunek do innych ludzi.

2. Terapia dyskursywna kształtująca  samodzielność i otwartość społeczną:

a)  grupa przyjaciół spotykających się ze sobą poza ośrodkiem;

b) wyjazdy na turnusy  bez rodziców ;

3. Konstruktywna aktywność osób niepełnosprawnych :

a) aktywna obecność podczas  terapii małych dzieci;

b) wykonywanie prac porządkowych;

c) praca na kiermaszach lub akcjach dobroczynnych;

4.Tworzenie grupy na zasadach przyjaźni i równości:

a) wzajemna życzliwość;

b) pełna akceptacja;

c) poważny stosunek do zadań grupowych;

d) silne poczucie solidarności grupowej przy jednoczesnej otwartości grupy na nowych jej członków.

5. Terapia mowy oraz myślenia poprzez pracę w zawodzie kelnera:

a) nauka języka ciała;

b) nauka manier i konwenansów;

c) nauka wytrwałości i dyscypliny;

d) usprawnianie liczenia, czytania i obsługiwania urządzeń ( tablet, kasa fiskalna, kamera, ekspres do kawy);

e) dbałość o wygląd zewnętrzny i dobry nastrój.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
588 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!