Sadźmy razem drzewa !

Sadźmy razem drzewa !

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj (1)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Jesteśmy inicjatywą, która ma za zadanie gromadzenie środków finansowych na zakup sadzonek drzew i krzewów. Do tej pory udało posadzić się ponad 4000 drzew.

Idea pojawiła przy okazji realizacji przez Fundację Ekologiczną projektów związanych z ochroną zadrzewień. Bardzo dużym powodzeniem wśród społeczności lokalnych cieszyły się akcje sadzenia drzew i krzewów. Chcemy tę działalności rozwijać.

Od początku powstania Programu, wspieramy partnerstwa na rzecz drzew, pomagając odtwarzać nasadzenia przy drogach, tworząc nasadzenia śródpolne i zazieleniając tereny publiczne na obszarze wsi i miast. Sadzone są gatunki rodzime: m.in. lipy, dęby, klony, wierzby oraz drzewa owocowe w starych odmianach. Oprócz zakupu materiału nasadzeniowego, Fundacja pomaga również w planowaniu nasadzeń, tak aby wykonana zieleń komponowała się z lokalnym krajobrazem i spełniała określone funkcje.

Ekologia to dla wielu sposób na uprawianie polityki czy robienie pieniędzy – nie ma co do tego wątpliwości. Międzynarodowe organizacje proekologiczne, zamiast zachęcać do współpracy, toczą wojny i budują swoje ideologie w mediach. Działamy inaczej z chęci poprawiania komfortu życia naszego i naszych dzieci.

Dołącz do nas, jeśli czujesz, że potrafisz być tym, który praktykuje a nie teoretyzuje. Który chce siać drzewa a nie chore ideologie.

Głównymi celami są:

-gromadzenie środków finansowych lub materiału do nasadzeń przekazywanych przez darczyńców

-gromadzenie informacji o miejscach nasadzeń

-umożliwianie nawiązywania relacji pomiędzy darczyńcami a obdarowanymi.


                        

O autorze / Zespół

NIE PRZYKUWAMY SIĘ DO DRZEW – PRZYKUWAMY UWAGĘ DO PROBLEMÓW

Jesteśmy polską grupą ekologiczną, w której nie ma miejsca na ideologie czy ekoterrorystów. Naszą grupę stanowią inteligentni, wykształceni ludzie, którzy skupiają się na ochronie polskiego powietrza i polskiej natury. Nie zobaczysz nas na manifach, przykutych do drzew, czy wykrzykujących obraźliwe hasła. Spotkasz nas na prelekcjach w szkołach, na uczelniach, w firmach albo po prostu w lesie, gdzie sadzimy drzewa dla potomnych. Nasz cel to zasadzenie jak największej ilości drzew.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!