Harcerze zbierają na wyposażenie

Harcerze zbierają na wyposażenie

  Wolontariat    Bydgoszcz, Brzoza, Nowa Wieś Wielka
90
łącznie zebrano
3 wpłaty
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj (1)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (3)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Szanowni Państwo,

Społeczeństwo szanujące i promujące takie wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń oraz budujące silne więzi międzyludzkie ponad podziałami to wymarzony scenariusz dla każdego z nas. 

 Przebywając wśród harcerzy można poczuć, że ten wymarzony świat istnieje. Odwołując się do wspomnień wspaniałych harcerskich przygód na pewno nie raz zadaliście sobie pytanie o to jak wygląda dzisiejsze harcerstwo?

Jesteśmy grupą instruktorów harcerskich – wolontariuszy, przyjaciół. 15 października 2019 r. został powołany do życia Związek Harcerstwa Pomorza i Kujaw, czyli nasz ZHPiK. Założyliśmy własną organizację, by bez barier administracyjnych, kosztownej nadbudowy wielostopniowej władzy oraz zbędnych etatów dla działaczy skupić się na tym, co w harcerstwie najważniejsze, czyli na wychowaniu młodego człowieka poprzez stawianie mu wyzwań, zabawę i działanie. Wspieramy dzieci i młodzież we wszechstronnym rozwoju kształtując ich na ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, a przez to zaangażowanych społecznie. Chcemy wychować, pełnowartościowego, świadomego członka społeczeństwa obywatelskiego hołdującemu przyświecającym nam wartościom.

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.

Zaczynamy od przysłowiowego zera. Celem zbiórki jest pozyskanie pieniędzy na zakup wyposażenia potrzebnego do naszego działania. Jest to przede wszystkim sprzęt obozowy, namioty, materace, przyczepa transportowa, namioty programowe, sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt kwatermistrzowski, pomieszczenie magazynowe, materiały papiernicze, sprzęt multimedialny, materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, wyposażenie biurowe, umundurowanie.

Celem horyzontalnym, który sobie stawiamy jest zorganizowanie obozu letniego w 2020 roku z wykorzystaniem już w części naszego sprzętu.

Zapraszamy do wspierania zbiórki. Warto mieć wpływ na nasze społeczeństwo, by było aktywnie zorientowane na pomoc i współpracę.

O autorze / Zespół

Łukasz Wojcieszonek - komendant

Andrzej Maślanka - zastępca komendanta

Mateusz Piątkowski - zastępca komendanta

Maciej Sas - zastępca komendanta

Anita Wojcieszonek - zastępca komendanta

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
2

Patryk Kulas

23.09.2022

Wspieracz Anonim

30.12.2019

Wspieracz Anonim

20.12.2019

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!