www.FestiwalZubra.pl

www.FestiwalZubra.pl

  Inicjatywa    Białowieża
0%
0
z potrzebnych 10 000 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 09.06.2020 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Wstęp

Zostań uczestnikiem www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu promocja turystyki zamiast wycinania Puszczy Białowieskiej!

Zapraszamy do współpracy, współorganizacji www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. Tak jak kiedyś wypromowano Zakopane, Puszcza Białowieska powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski. Celem jest promocja turystyczna Puszczy Białowieskiej, tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, wyrównanie zapóźnień cywilizacyjnych regionu w postaci braku połączeń kolejowych, lotniska. Dlatego planujemy dyskusję – debatę z udziałem władz, specjalistów, organizacji społecznych oraz lokalnej społeczności pod hasłem „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej” i promujące wydarzenie artystyczne w postaci koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi, także transmitowanymi w internecie. Celem jest promocja turystyki zamiast wycinania Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski i Europy. Okolice Puszczy Białowieskiej i Podlasie są bliżej Warszawy niż np. Zakopane, może ją odwiedzać 10 razy więcej turystów, zostawiając 10 razy więcej pieniędzy, dając zatrudnienie 10 razy większej ilości osób, które nie musiałyby emigrować za pracą. Festiwal był już zrealizowany jako jednodniowy w Białymstoku 27.09.2019 r. Dyskusja/Debata „Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej” i 27.08.2016 r. w okolicy Puszczy Białowieskiej, nad Zalewem Siemianówka (3,5 godzinny zapis filmowy ), chcemy go powtarzać cyklicznie z większą ilością atrakcji, promując przy okazji zdrowy, aktywny styl życia i wypoczynku w postaci interaktywnego festiwalu trwającego docelowo przez cały okres wakacji.

Zakopane to przykład miejscowości, które z wycinki lasów, hodowli owiec czy zagłębia hutniczego, które straciło opłacalność z powodu wyczerpania złóż zostało stolicą turystyki, z powodu górskiego powietrza, które miało leczyć gruźlicę, a linia kolejowa spowodowała wzrost ilości turystów. Dziś okolice Puszczy Białowieskiej i fragment ostatniego naturalnego lasu w Europie to odpowiedź na problemy smogu, zmian klimatu i pożarów lasów.

Czy w Polsce latem będą pożary lasów  jak np. w Australii? 80% obszaru postkomunistycznych plantacji desek Lasów Państwowych czeka katastrofa. Z powodu zmian klimatycznych i obniżenia poziomu wód gruntowych usychają drzewa iglaste (świerki, sosny) z płytkim systemem korzeniowym. Sadzono je zamiast drzew liściastych, naturalnych w Polsce. To leśnicy wyhodowali korniki na świerkowych plantacjach desek, w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego korniki czy pożary to nie jest problem. Dlatego trzeba im odebrać lasy zanim doprowadzą je do takiej katastrofy jak w "gospodarczej" części Puszczy Białowieskiej. http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/  http://ibialowieski.blogspot.com/p/o-puszczy-biaowieskiej-rozwoju-regionu.htmlrwacie

Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego to wzorcowe 50 km2 ostatniego lasu naturalnego w Europie, prawdziwy las, miejsce, które powinien zobaczyć każdy Europejczyk.

A Puszcza Białowieska to np. miejsce występowania gatunku grzyba będącego podstawą leku na raka https://www.tvp.info/40594727/grzyb-z-puszczy-bialowieskiej-moze-leczyc-raka-naukowcy-chca-go-opatentowac

W czasie epidemii COVID-19 Puszcza Białowieska potrzebuje szczególnie promocji i odwiedzin turystów, którzy wesprą ją swoja obecnością i pieniędzmi. Bądź tego częścią! Weź udział! Puszcza Białowieska czeka na Ciebie! Wesprzyj projekt Festiwalu finansowo i zostań specjalnym gościem!

 

Opis projektu

Puszcza Białowieska jest specjalnym miejscem w historii Polski, związanym z królami od czasów Jagiełły, który objął Puszczę Białowieską ochroną, na pamiątkę którego istnieje np. Szlak Dębów Królewskich. Następnie dużą rolę w historii odebrał rosyjski car, wojny światowe, okupacja , migracje pozostawiające ślady w postaci zabytkowych budynków, miejsc pamiątkowych, wspomnień itp. Przenikanie się różnych kultur, religii jest bardzo widoczne w rejonie przygranicznym, o wyjątkowym w Europie charakterze ostatnich 50 km2 naturalnego lasu, pierwotnej puszczy w rezerwacie ścisłym i Białowieskim Parku Narodowym, który kiedyś pokrywał dużą część Europy, z unikalnymi na całym kontynencie żubrami. To idealne miejsce do zajęć edukacyjnych z młodzieżą, integracji międzypokoleniowej wzbudzające ciekawość i zainteresowanie, w okresie letnim sprzyjającym aktywnemu zwiedzaniu, wycieczkom w teren, pieszo rowerami itp. odwiedzaniu muzeów przyrodniczych, historycznych, skansenom starej zabudowy.

 

Puszcza Białowieska to najbardziej znane i promowane turystycznie w Europie i na świecie miejsce w Polsce. Jak magnes może ściągać turystów z całego świata, poprzez wyjątkowość ostatniego lasu naturalnego w Europie, żubry, być kołem zamachowym turystyki w regionie.

 

Brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, "Zielone technologie", odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują.

 

Polska i region Podlasia jest przykładem niewykorzystanego potencjału turystyki i zasobów naturalnych oraz sprzecznych z prawem działań samorządowych, zasobów regionu i sytuacji społecznej. Puszcza Białowieska i inne naturalne miejsca - największe docelowo atrakcje turystyczne Polski w całej Europie oraz programy zrównoważonego rozwoju są pomijane w działaniach władz, rozwoju gospodarki regionalnej, likwidacji bezrobocia, rozwiązania nieuzasadnionych konfliktów, takich jak opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej, pogłębienia kryzysu gospodarczego w regionie, hamuje rozwój turystyki w gminach obszaru, które mogłyby zarabiać na rozszerzeniu parku, większej liczbie turystów.

 

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną

 

Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.:

 

Postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego

Opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów

 

„Hajnówka zdegradowana. Burmistrz szans w nietkniętej Puszczy nie widzi Kornik dzieci do szkół nie pośle, ani do sklepów po zakupy. Nie można powiedzieć, że Hajnówka nie stawia na ekologię i turystykę, ale trzeba być realistą. Mogą być pewnym uzupełnieniem rynku pracy, bo przecież do Puszczy Białowieskiej nigdy nie przyjedzie tylu ludzi co do Zakopanego - twierdzi Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki, która znalazła się na liście miast zagrożonych degradacją. http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22274991,hajnowka-zdegradowana-burmistrz-szans-w-nietknietej-puszczy.html

 

Teren przestarzałej, nieefektywnej gospodarki leśnej, może być inaczej wykorzystany, tworząc dochody i miejsca pracy w turystyce. Dziś to obszar zdegradowany jak np. obszary górnicze, W erze plastiku przemysł drzewny upadł jak przestarzałe górnictwo. 3 nadleśnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej Lasów Państwowych wygenerowały 20 milionów złotych strat, turystyka to zyski (minimum 200 tysięcy turystów rocznie w Białowieży to zostawione minimum 100 - 500 zł przez każdą osobę, co daje 20 - 100 milionów zł zysku rocznie). 85% Polaków jest przeciwko wycince i za ochroną Puszczy Białowieskiej. To tak jakby Zakopane, zamiast żyć z turystów (1,5 miliona rocznie) zniszczyło góry na kamieniołomy.

 

Kierunki rozwoju Puszczy Białowieskiej budzą nieuzasadniony konflikt pomiędzy leśnikami wycinającymi drzewa a pseudoekologami. paradoksalnie obie grupy dążą do przekształcenia tego terenu w skansen, podczas gdy już dziś coraz większe znaczenie ma turystyka, tworząca nowe miejsca pracy, opierająca się na ochronie wyjątkowej w skali Europy i Świata przyrody zamiast wycinki drzew.

 

Nasz projekt kulturalno - artystyczno - społeczny wykorzystujący internet ma promować i aktywizować rozwój turystyki, poprawić dostępność komunikacyjną, tworzyć nowe miejsca pracy i ponieść jakość życia mieszkańców.

 

Projekt nastawiony na integrację i wymianę turystyczno - edukacyjno - kulturalną mieszkańców pogranicza Polski i Białorusi ma na celu aktywizację adresatów (grup młodzieży w tym defaworyzowanej, niepełnosprawnych, bezrobotnych, kobiet, uchodźców itp.) w działaniach na rzecz rozwoju regionu uznawanego za najatrakcyjniejszy pod względem ekologicznym, turystycznym i produkcji zdrowej żywności w Polsce (4 parki narodowe: lasów, bagien, rzeki i jezior: w tym Białowieski Park Narodowy, pojezierze augustowskie i mazurskie) wykorzystanie mechanizmów obywatelskich poprzez przykładowe projekty: "Festiwal", cykl szkoleń, działania promocyjne, informacyjne, artystyczne, akcje na rzecz lokalnej społeczności, włączenie ich w udział w tworzeniu, urealnieniu rządowych, samorządowych projektów rozwoju regionalnego.

 

Projekt zakłada działania skierowane do adresatów projektu (z dziedziny turystyki, ekologii, rolnictwa ekologicznego, działań obywatelskich, wykorzystania internetu, lokalnej kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizacji zawodowej grup wykluczonych społecznie, pomocy i wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych).

 

Cele to współpraca transgraniczna, rozwój regionu poprzez m.in. promocję turystyki, ekologię ochronę przyrody, poszerzenie Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz zapobieganie emigracji młodzieży, lepsza jakość życia.

 

Puszcza Białowieska powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski i Europy.

Realizacja działań projektu umożliwi wdrożenie pozarządowego programu zrównoważonego rozwoju regionu wykorzystując możliwości i potencjał regionu , angażując i aktywizując do tego adresatów projektu (grupy defaworyzowane, młodzież zagrożona patologiami, subkulturami, bezrobotne, mniejszości, uchodźców, niepełnosprawnych), co poprawi także ich sytuację i jakość życia. - Utworzenie PODLASKIEGO CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO, PROMOCJI I INFORMACJI - przeszkolenie osób, korzystających - Puszcza Białowieska powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski i Europy.

 

Stworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie ekologicznym, odnawialnej energii, budownictwie tanich ekologicznych domów z gliny, tworzeniu szlaków turystycznych, rolnictwie ekologicznym i produkcji zdrowej żywności, odtwarzania lokalnych linii i połączeń kolejowych, renowacja zabytków, ratowanie lokalnych tradycji i kultury - Modelowe projekty jak dom ekologiczny z gliny, samochód elektryczny systemy gospodarki odpadami odnawialnej energii, przydomowe oczyszczalnie ścieków itp. - Program urealnienia polityki rozwoju regionalnego cykl otwartych, moderowanych, dyskusyjnych debat, spotkań społecznych dla mieszkańców regionu - uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej o charakterze edukacyjnym, promującej walory turystyczne oraz ekologiczne regionu - "Festiwal" poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie - Wydawnictwa projektu - Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu będą zauważalnym, praktycznym przykładem i bodźcem do zmiany społecznej i zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o zasoby przyrody, turystyczne i rolnictwa. W przeciwieństwie do często mylnego wizerunku pozarządowych organizacji ekologicznych jako "hamujących rozwój gospodarczy" będzie to przykład działań konstruktywnych, w które włączone zostaną grupy defaworyzowane, marginalizowane, co przyczyni się do wzrosty jakości i poziomu życia w regionie, oraz do wzbogacenia osób z innych regionów, Europy i świata o unikalne wartości regionu projektu związane z turystyką, przyrodą, zdrową żywnością i kulturą. Jednocześnie jest to projekt innowacyjny, nie nastawiony na zysk lecz rozwój społeczny.

                               

               Białowieża, Hajnówka i okolice Puszczy Białowieskiej leżące blisko Warszawy mogłyby być bogatsze niż Zakopane, żyjąc np. z turystyki, a nie z deficytowej, przestarzałej gospodarki leśnej.

 

Region Puszczy Białowieskiej jest zagrożony strukturalnym zubożeniem z powodu zacofanego przemysłu drzewnego.

 

Nasz projekt zakłada przygotowanie programu rozwoju tego regionu, innowacyjnych usług i produktów w dziedzinach turystyki, zdrowia, żywności, energetyki, przemysłu drzewnego, gospodarki o obiegu zamkniętym, budownictwa, transportu itp. itd. w oparciu o badania naukowe nad lokalnym potencjałem, zasobami środowiskowymi, przyrodniczymi, lokalną społecznością, przedsiębiorcami , organizacjami pozarządowymi, lokalnymi władzami, i instytucjami naukowymi jak np. Politechnika Białostocka, Instytut Badań Leśnictwa, Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku itd.

 

Puszcza Białowieska to najbardziej znane i promowane turystycznie miejsce w Polsce w Europie i na świecie. Jak magnes może ściągać turystów z całego świata, poprzez wyjątkowość ostatniego lasu naturalnego w Europie, żubry, może być kołem zamachowym turystyki w regionie i w Polsce.

 

A jednak mimo to Białowieżę odwiedza tylko około 200 tysięcy turystów rocznie (według sprzedaży biletów w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego), podczas gdy np. Zakopane odwiedza 1,5 miliona turystów rocznie, a obóz koncentracyjnym w Oświęcimiu 2 miliony turystów rocznie.

 

Do tego liczba turystów odwiedzających Białowieżę spada zamiast rosnąć. Przyczyniać może się tego m.in. konflikt związany z gospodarką leśna w Puszczy Białowieskiej – sztuczne nasadzenia świerków jako surowca dla przemysłu drzewnego na niewłaściwych siedliskach glebowych naturalnych dla innych gatunków drzew liściastych w połączeniu ze zmianami klimatu, spadkiem poziomu wód gruntowych spowodowało klęskę obumierania części lasu zaatakowanego przez np. korniki, zagrożenie pożarowe. Te negatywne zjawiska w gospodarce leśnej obejmującej prawie 30% powierzchni Polski są modelowe (1500 pożarów lasów w Polsce, podobnie na świecie), Puszcza Białowieska daje możliwość eksperymentalnych badań porównawczych poprzez sąsiadowanie terenów lasów zbliżonych do naturalnych np. na terenach Parku Narodowego i lasów gospodarczych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Możliwe jest także wykreowanie nowego modelu gospodarki leśnej z opartego na monokulturach podatnych na zmiany klimatu, pożary, szkodniki, na naśladujący naturalne procesy model zrównoważonej gospodarki leśnej nie podatnej na pożary, szkodniki, zmiany klimatu i oferujące nowej jakości produkty i usługi.

 

Konflikt wynika z rozbieżnych celów i oczekiwań Lasów Państwowych nastawionych na produkcję drewna a np. Parku Narodowego nastawionego na ochronę ostatniego fragmentu naturalnego lasu w Europie wraz z jego walorami środowiskowymi, przyrodniczymi, turystycznymi

 

Chcemy zbadać i zdiagnozować to zjawisko, jego przyczyny, określić oczekiwania turystów, konsumentów, producentów na produkty, usługi, możliwości i zasoby oraz potencjalne kierunki rozwoju lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych władz, z instytucjami naukowymi jak np. Politechnika Białostocka, Instytut Badań Leśnictwa, Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku itd.

 

Istniejące bowiem badania i opracowania nie są już bowiem aktualne bądź nie dają pełnych wyczerpujących odpowiedzi na temat tego zjawiska np.:

 

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Potencjał turystyczny województwa podlaskiego Redakcja naukowa: Eugenia Panfiluk Projekt badawczy zrealizowany w ramach badania ewaluacyjnego: „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”, nr umowy: DDR/26/14 „Badanie ewaluacyjne finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013".www.rot.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.100015/attachment.1 Badania z 2015 roku nie obejmują aktualnej problematyki

 

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO - „SPECYFIKA RUCHU TURYSTYCZNEGO W REGIONIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” Hajnówka 2014 http://lot.bialowieza.pl/wp-content/uploads/2014/04/Ruch-turystyczny-w-regionie-Puszczy-Bia%C5%82owieskiej-w-okresie-majowym-sprawozdanie.doc Badania z 2014 roku nie obejmują kluczowych turystów zagranicznych i aktualnej problematyki

 

Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego Małgorzata Borkowska-Niszczota http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-bed32aba-ee23-4659-ab05-11ecf75b8d96/c/borkowska.pdf Badania z 2014 roku nie obejmują aktualnej problematyki

 

„Badania konsumentów usług turystycznych w regionach” Praca zbiorowa pod redakcją naukową Ewy Dziedzic https://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id Badania z 2015 roku nie obejmują aktualnej problematyki

 

Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/5971.pdf Badania z 2016 roku nie obejmują aktualnej problematyki

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SYLWANOTURYSTYKI NA OBSZARZE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ https://wnus.edu.pl/ept/file/article/download/4681/16579.pdf Badania z 2016 roku nie obejmują aktualnej problematyki

 

Puszcza Białowieska Park Narodowy Ochrona i rozwój regionalny https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-11/PNPB_broszura_FIN%20%281%29_0.pdf Opracowanie nie obejmuje w pełni aktualnych aspektów społecznych gospodarczych i turystycznych

 

Generalnie w/w opracowania i badania nie dają skutecznych wskazówek rozwojowych i przykładów wdrożeń będących praktycznymi przykładami zmiany społecznej.

 

Dlatego zaplanowaliśmy cykl moderowanych debat i dyskusji z udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych, samorządów, polityków, mieszkańców, turystów, naukowców pod nazwą „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej, w celu wypracowania wspólnego planu rozwoju tego regionu.

 

Wiele krajów ma wyższe góry (np. Alpy), starsze, ciekawsze zabytki (np. Francja, Włochy), cieplejszy klimat, atrakcyjniejsze plaże, morza, oceany czy jeziora (np. Włochy, Francja, Hiszpania, Bułgaria, Egipt itp.). Jednak potencjał Białowieży jest wciąż niewystarczająco wykorzystany.

 

3 Nadleśnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej Lasów Państwowych wygenerowały 20 milionów złotych strat, turystyka to zyski (minimum 200 tysięcy turystów rocznie w Białowieży to zostawione minimum 100 - 500 zł przez każdą osobę, co daje 20 - 100 milionów zł zysku rocznie). Przy wycince drzew pracuje około 50 osób, przy obsłudze turystów już dziś kilka tysięcy, docelowo może to być kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy osób. A jakby Zakopane, zamiast żyć z turystów (1,5 miliona rocznie) zniszczyło góry na kamieniołomy? 85% Polaków jest przeciwko wycince i za ochroną Puszczy Białowieskiej.

 

Gdy inne miasta czy kraje zaczynają ograniczać turystykę z powodu zbyt dużej ilości turystów (np. Paryż, Wenecja, do 20 milinów turystów rocznie), a tradycyjne cele turystycznych podróży tracą na atrakcyjności lub stają się zbyt niebezpieczne (np. Egipt, Tunezja, Maroko, Algieria, kraje arabskie, Indie, Chiny, Tajlandia itp. itd. z powodu zmian klimatu, zbyt wysokich temperatur, zatłoczenia, podwyżki kosztów podróży, pobytu, zmiany modelu spędzania czasu) okolice Białowieży mogą przejąć część ruchu turystycznego (zwiększyć obecny nawet 10 krotnie) z zachowaniem równowagi przyrodniczej i środowiskowej, na skutek promocji nowego modelu wypoczynku z zastosowaniem komunikacji zbiorowej, ekologicznych modeli rozproszenia ruchu turystycznego, miejsc pobytu, organizacji wypoczynku.

 

Wyjątkowość Puszczy Białowieskiej – ostatniego fragmentu naturalnego lasu w Europie, żubry to niewykorzystany potencjał, w przeciwieństwie do innych pomysłów na rozwój regionu jak np. produkcja maszyn rolniczych , usługi informatyczne, szycie bielizny itp. – tego typu działalność prowadzona już jest w innych miejscach na świecie, na większą skalę, na wyższym poziomie zaawansowania i jakości usług i produktów. Region nie posiada wystarczającego potencjału i zasobów, by dogonić i wyprzedzić liderów tych branż. Młodzi ludzie będą wyjeżdżać do np. Warszawy i za granicę, gdyż w innych branżach mają tam lepsze warunki pracy, kształcenia, rozwoju, wyższe zarobki i możliwości kariery. Podlasie konkuruje jedynie niższymi cenami, co jest krótkotrwałą strategią.

 

Puszcza Białowieska może być też początkiem promocji innych obszarów turystycznych i chronionych jak np. okolice Biebrzy, Suwałk, Łomży itp. itd. i docelowo sieci Parków Narodowych i obszarów leśnych, których rola musi być przedefiniowana z dotychczasowych „plantacji desek” na miejsca wypoczynku, ochrony przyrody, miejsca istotne z powodu ochrony klimatu, magazynowania wody, pochłaniania zanieczyszczeń, produkcji tlenu, oczyszczania atmosfery itp. itd.

 

Stopniowo oferta turystyczna i innowacyjnych ekoproduktów i usług może się także rozszerzyć na tereny Białorusi, Litwy itp. itd.

 

Puszcza Białowieska to czekający na odkrycie potencjał Krajowych Inteligentnych Specjalizacji np.: „Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Politechniki Białostockiej złożyli wniosek patentowy dotyczący użycia korzeniowca sosnowego w walce z rakiem jelita grubego. Wcześniej badali zastosowanie grzybów występujących w Puszczy Białowieskiej w leczeniu nowotworów.

Naukowcy informowali o utworzeniu banku ekstraktów ponad 150 grzybów występujących w Puszczy Białowieskiej i wspólnych badaniach na początku roku. Bank ekstraktów grzybów znajduje się w Centrum Naukowo-Badawczym Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, a w badaniach chodzi o grzyby rosnące na drewnie martwych drzew lub na żywych drzewach.

W ramach badań naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) badali właściwości m.in. korzeniowca sosnowego. „Wniosek patentowy dotyczy nowego zastosowania tego grzyba umożliwiającego hamowanie rozwoju komórek raka jelita grubego” – poinformowała prowadząca badania prof. Halina Car, kierownik zakładu farmakologii doświadczalnej UMB.

Car zaznaczyła, że grzyb ten jest powszechny w klimacie europejskim, a przede wszystkim w Puszczy Białowieskiej. Dodała, że korzeniowiec sosnowy zwany jest białą zgnilizną drewna niszczącą lasy sosnowe.

Już w trakcie badań nad tym grzybem Car podkreślała, że daje on „spektakularne efekty”. Właściwości korzeniowca badano najpierw na wyhodowanych w laboratorium komórkach fizjologicznych oraz komórkach nowotworowych raka jelita grubego, a następnie na myszach laboratoryjnych.

– Nasze badania były przeprowadzone na liniach komórkowych i to pokazało nam, że komórki nowotworowe obumierają w sposób zdecydowany w porównaniu do tych, które ekstraktu z grzybów nie otrzymały – powiedziała Car. Podkreśliła też, że niewielkie zmiany toksyczne – praktycznie nieistotne – dotyczyły komórek zdrowych.

– To jest bardzo ważne, bo zwykle jest tak, że leki przeciwnowotworowe niszczą też komórki zdrowe i działają bardzo toksycznie. Chodziło o to, żeby nie działały tak toksycznie, żeby znaleźć alternatywę – zaznaczyła profesor.

Jej zdaniem otrzymanie patentu „to bardzo długa procedura”. – Wniosek złożyliśmy w tym roku, potwierdzenia spodziewamy się najwcześniej za pięć lat – mówiła Car.

Obecnie na świecie zarejestrowane są cztery leki na bazie związków grzybów o potencjale przeciwnowotworowym.” https://www.tvp.info/40594727/grzyb-z-puszczy-bialowieskiej-moze-leczyc-raka-naukowcy-chca-go-opatentowac

 

Część badawczo- rozwojowa projektu ma na celu stworzenie w regionie centrum badawczo -  rozwojowego z przykładowym domem ekologicznym, systemami zarządzania energią, wodą, odpadami, także w wersji mobilnej, będącego Polską „Doliną Ekologiczną” ( na wzór „Doliny Krzemowej”) zajmującej się opracowaniem innowacyjnych produktów i usług z następujących dziedzin Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KiS):

 

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

KIS 3. BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIS 4. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 8. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY

KIS 10. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

KIS 11. ELEKTRONIKA DRUKOWANA, ORGANICZNA I ELASTYCZNA

KIS 13. FOTONIKA

KIS 14. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

 

Przykładowo: Zamiast programu www.TiryNaTory.pl modernizacja dróg i Polacy zamiast zarabiać na tranzycie dopłacają do tirów zalewających Rosję towarami z krajów Europy Zachodniej, POnosząc koszty remontów, wypadków i zatrucia środowiska. w Polsce brakuje 300 obwodnic, np. Warszawy, za cenę 4 obwodnic można rozwiązać problem w całej Polsce wprowadzając jako zasadę że zagraniczne tiry w tranzycie od granicy do granicy nie niszczą dróg tylko dają zarobić polskim kolejom! 1 TIR niszczy nawierzchnię drogi jak 163 840 samochodów osobowych. Rocznie w wypadkach z TIR-ami ginie ok. 400 osób. Dzieci mieszkające przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza tranzytowych, są 6 razy bardziej narażone na wystąpienie nowotworów

TIRY NA TORY! do transportu ciężkich ładunków przystosowana jest kolej,a nie drogi.Szwajcarzy w referendum w 1994 r postanowili by transport towarów odbywał się głównie koleją, ale także perfekcyjnie wykorzystali tę zmianę do zarabiania pieniędzy…TIR-y jadą koleją (tzw. autostradą kolejową) albo płacą za każde 100 km jazdy po zwykłej autostradzie o małym natężeniu ruchu ok. 85 euro. W myśl zasady: jeżeli chcesz jeździć po drogach przeznaczonych dla samochodów osobowych – płać więcej – proporcjonalnie do zniszczeń, jakie powodujesz. Dzięki tym opłatom do szwajcarskiej kasy wpływa co roku ok. 3,5 miliarda franków, czyli ponad 8 miliardów złotych, które są przeznaczane m.in. na modernizację infrastruktury kolejowej i rozwój transportu kombinowanego.

Tiry na Tory dotyczą tylko zagranicznych tirów w tranzycie od granicy do granicy! Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy, Holendrzy, Francuzi, a nawet Czesi inwestują w transport kombinowany, a my czekamy na łatanie dziur ! Dlaczego polskie drogi są jak seks bez zabezpieczeń? Bo wpadniesz w setkę dziur lub na TIR-a które je powodują!1 TIR=163840 aut osobowych! 1 TIR niszczy nawierzchnię drogi jak 163 840 samochodów osobowych. Rocznie w wypadkach z TIR-ami ginie ok. 400 osób. Dzieci mieszkające przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza tranzytowych, są 6 razy bardziej narażone na wystąpienie nowotworów. Przerażające? A to dopiero początek długiej listy TIR-owych grzechów.

POlskim POlitykom-aferzystom zawdzięczamy upadającą kolej w kraju tranzytowym pomiędzy wschodem i zachodem Europy!Tiry na Tory=sposób na rozwiązanie problemu tirów w tranzycie w Polsce brakuje 300 obwodnic,np. Warszawy,za cenę 4 obwodnic można rozwiązać problem w całej Polsce. Wspomnijmy że te drogi są dobre dla osobówek ale problem to TIRY przejazd 1 przeładowanego tira niszczy drogę tak jak przejazd 1288 000 000 samochodów osobowych (oficjalne dane) skad sie biora koleiny !?

Np. dziennie z w tranzycie Litwa (Rosja) - Niemcy przez Polskę przejeżdża 5000 tirów (w obie strony) 1 pociąg zabiera 50 tirów tak wiec wystarczyłoby 100 pociągów dziennie (100 podzielić na  24 godziny =4 na godzinę) by 100% tych tirów zniknęło z dróg to oznacza ze wystarczyłoby co 30 minut odprawić po 1 pociągu w stronę Niemiec i 1 w stronę Litwy(Rosji). Leganie kierowca mogący jechać maksimum ok. 10 godzin dziennie nie pokona w całości trasy od granicy z Litwą/Białorusią do granicy z Niemcami, musi mieć ok. 8 godzin przerwy. W ciągu tych 10-18 godzin mógłby wypoczywać np. w wagonie sypialnym doczepionym do pociągu transportującego np. 50 takich tirów jadących od granicy do granicy.

 

Potrzebne jest np. przywrócenie połączeń kolejowych z Warszawy i organizacja wydarzeń promocyjnych jak np. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

 

                                Dodatkowo: realizacja imprezy promocyjnej – festiwalu:

 

"W moim mieście dzieci Na ulicy grają w badmintona

Starsi i młodsi piją wino W bramach albo w swoich domach

 A kultura tu podobno jest Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury

Nawet z jego okien płynie nieraz jazz To dlaczego jest jak jest - nie rozumiem

Knajpy pełne są młodzieńców Może twórczych może zdolnych

Ich ambicje giną w kuflach Bo za dużo tu chwil wolnych

Będzie festyn na dzień dziecka Są biesiady literackie

A nas sąsiad z piwnicy wygonił Bo nasza muzyka jest wariacka

Nie ma, nie ma tu kultury” http://www.tekstowo.pl/piosenka,zielone_zabki,kultura.html

 

W 1996 r Rafał Kosno i Stowarzyszenie Federacja Zielonych skierowało petycję do ówczesnego Prezydenta Miasta wraz z 500 podpisami mieszkańców ulicy Lipowej domagającymi się utworzenia deptaka od Kościoła Św. Rocha do Kościoła Farnego oraz dróg rowerowych w centrum miasta. Docelowo proponujemy zadaszenie fragmentu deptaka wzorem innych miast, by stworzyć w centrum całoroczne miejsce handlu, usług, rozrywki.

 

Zmieniło to oblicze miasta który zyskał centrum. Rafał Kosno zapoczątkował organizację na deptaku przykładowych koncertów np. z Okazji Dnia Ziemi w 1996 r i po utworzeniu fragmentu deptaka w tym wykorzystaniem dotacji Urzędu Miasta w wysokości 3000 zł na całodzienny koncert, zabawy dla dzieci, pokazy teatralne, co pozostaje niedoścignionym wzorem dla innych osób i instytucji marnotrawiących publiczne pieniądze.

 

Obecnie stworzyłem także projekt www.koncerty.bialystok.pl - Nagrania, relacje, transmisje. Promocja i wspieranie lokalnej kultury, koncertów, zespołów, wydarzeń artystycznych.

 

Białowieża, Hajnówka i okolice Puszczy Białowieskiej leżące blisko Warszawy mogłyby być bogatsze niż Zakopane, żyjąc z turystyki, a nie z deficytowej, przestarzałej gospodarki leśnej. Potrzebne jest np. przywrócenie połączeń kolejowych z Warszawy i organizacja wydarzeń promocyjnych jak np. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

 

Testujemy nasz pomysł zrealizowany 27.08.2016 r. dzięki sponsoringowi IKEA (3 000 zł) jako jednodniowy Festiwal w Amfiteatrze w Starym Dworze, gmina Narewka, nad Zalewem Siemianówka), 3,5 godzinna relacja filmowa jest na stronie www.FestiwalBialowieski.pl  www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl  https://www.youtube.com/watch?v=3yfb7_tuooU

 

Całość wydarzeń, jak również dodatkowe filmy, reportaże, debaty itp. wydarzenia byłyby transmitowane lub dokumentowane na stronach www, na kanałach youtube i profilach/stronach Facebooka, tak by nawet osoby które nie mogły w nich uczestniczyć fizycznie, mogły uczestniczyć interaktywnie poprzez oglądanie, dyskusję, komentarze.

 

Chcemy zrealizować Festiwal z większą ilością atrakcji, także w innych miastach w Polsce, dlatego potrzebujemy wsparcia. Ponadto chcemy zorganizować  "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" jako wielowymiarowy proces konsultacji, debat, dyskusji, zaangażowania lokalnej społeczności i instytucji w program rozwoju regionu w oparciu o turystykę i "zielone miejsca pracy" związane np. z Puszczą Białowieską, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów przyrody i środowiska.

 

Zwróciliśmy się także do celebrytów zaangażowanych w akcje społeczne icharytatywne, o poparcie idei poprzez np. udział w dyskusji, spotkaniu, koncercie jak np. Paul McCartney (członek zespołu The Beatles) czy Richard Branson (właściciel szeregu firm Virgin)

 

Chcemy zrealizować Festiwal z większą ilością atrakcji w Białowieży, Hajnówce i w okolicach, np. na terenie Białowieskiego Skansenu Wsi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Skansen_w_Białowieży  http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/skansen-w-bialowiezy/ http://www.skanseny.net/skansen/bialowieza lub Przesiadkowa Stacja Kultury www.hajnowkacentralna.eu, dlatego potrzebujemy wsparcia.

 

Planujemy koncerty, wystawy, warsztaty, wycieczki współorganizowane przez samych uczestnik

ów jako aktywne samokształtujące się wydarzenie o charakterze edukacyjno - kulturalno - społecznym.

Ponadto warsztaty zdrowego gotowania, bezpłatny poczęstunek np. wegetariański, kiermasz zdrowej żywności, część sportowo – rekreacyjną z nagrodami.

 

Wiele krajów ma wyższe góry (np. Alpy), starsze, ciekawsze zabytki (np. Francja, Włochy), cieplejszy klimat, atrakcyjniejsze plaże, morza, oceany czy jeziora (np. Włochy, Francja, Hiszpania, Bułgaria, Egipt itp.). Jednak potencjał Białowieży jest wciąż niewystarczająco wykorzystany.

 

Białowieżę odwiedza około 200 tysięcy turystów rocznie (według sprzedaży biletów w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego), podczas gdy np. Zakopane odwiedza 1,5 miliona turystów rocznie, a obóz koncentracyjnym w Oświęcimiu 2 miliony turystów rocznie.

Trzeba np. ponownie uruchomić zaniedbaną linię kolejową Białystok - Bielsk Podlaski- Hajnówka - Białowieża i Białowieża – Hajnówka, by znowu jeździły pociągi Warszawa - Hajnówka - Białowieża, by turyści - szczególnie zagraniczni - mogli do Puszczy Białowieskiej dojechać pociągiem np. wprost z lotniska w Warszawie, by turyści zwiedzali nie tylko samą Białowieżę, ale i okolice Puszczy Białowieskiej np. Hajnówkę, Narewkę, zalew Siemianówka itp.

 

Okolice Puszczy Białowieskiej i Podlasie są bliżej Warszawy niż np. Zakopane, może nas odwiedzać 10 razy więcej turystów, zostawiając 10 razy więcej pieniędzy, dając zatrudnienie 10 razy większej ilości osób, które nie musiałyby np. emigrować za pracą.

 

Proponowany projekt na pozytywny wpływ na realizacje polityk horyzontalnych Unii Europejskiej: politykę zrównoważonego rozwoju i politykę równości szans, w tym wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością.

 

Działania proponowanego projektu przyczynią się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,

 

Gwarantują wydajność wykorzystania zasobów do realizacji zadania (m.in. zasobów ludzkich, pracy, materiałów),

 

Poprawią stan środowiska.

 

Planują zatrudnienie przy realizacji zadania osób z grup pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ma na celu zapewnienie dostępu dla wszystkich grup społecznych w tym osób niepełnosprawnych, zapewnienie odpowiednich warunków ich uczestnictwa? Projekt konsultuje udział w działaniach osób o różnych potrzebach, ma zlikwidować bariery, zniwelować stereotypy społeczne poprzez konkretne działania w projekcie. Oferent dba o środowisko przyrodnicze poprzez konkretne czynności opisane w proponowanym projekcie.

 

"Festiwal": organizacja imprezy promującej rozwój regionalny i szkoleniowej dla uczestników projektu, podczas której zostaną podjęte inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego: np. reaktywacja zamkniętych połączeń kolejowych, nowe miejsca pracy w turystyce, rolnictwie, aktywizacja lokalnych społeczności i osób na rzecz pracy w swoim otoczeniu - okolicy - demokracja obywatelska

 

Przygotowanie "Festiwalu" w okolicach Puszczy Białowieskiej - docelowo 2 miesięcznej wakacyjnej plenerowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim promującej twórczość regionalną i młodych ludzi jako promocji alternatywy dla młodych osób zagrożonych patologiami, brakiem szansy na samodzielność, twórczość i rozwijających ich pasje i zainteresowania w wolnym czasie w kierunku muzyki, sztuki, teatru, ekologii, zdrowego stylu życia - gdy dla wielu osób zabawa i spędzanie czasu wolnego sprowadza się do np. konsumpcji alkoholu

 

Festiwal poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie zakłada organizację obozu wraz z "otwartą sceną" i stworzenie warunków do w wersji maksymalnej 60 dni prezentacji twórczości młodych ludzi z całej Polski - obozu - pola namiotowego i kampingowego z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, "otwartej sceny" pozwalającej na występy muzyczne, warsztatów, wystaw, prelekcji, spotkań, szkoleń, projekcji filmów itp. działań stanowiących okazję do prezentacji i wymiany doświadczeń wielu chętnych osób z całej Polski, dla których będzie to okazja do prezentacji swoich osiągnięć i dorobku, pasji, osiągnięć i zainteresowań - aktywny udział uczestników którzy niejako tworzą wydarzenie, a nie tylko konsumują występy rozrywkowe jest podstawową cechą wyróżniającą i innowacyjną dla festiwalu

 

W skład organizatorów festiwalu wchodziłyby osoby i twórcy z regionu Podlasia jak i całej Polski, oraz uczestnicy projektu

 

Utworzone zostaną strony internetowe związane z festiwalem, promujące muzykę, transmitujące fragmenty wydarzeń, zawierające relacje itp.

Przykładowy Program Dzienny Festiwalu wyglądałby w sposób następujący:

Godz. 17.00 - 22.00 prezentacje zespołów muzycznych na "otwartej scenie". Występ byłby nagrywany w postaci audio video transmitowany umieszczany na stronie internetowej "Festiwalu " co zwiększa zasięg imprezy, ilość odbiorców i uczestników. Część muzyczna wzorowana byłaby na festiwalu przeglądzie młodej sceny Zgrzyty

Ponadto odbywałyby się

Wycieczki turystyczno przyrodniczne z przewodnikiem 1 grupa dziennie Pokazy warsztaty filmów amatorskich

Warsztaty zajęcia teatralne

Warsztaty zajęcia kabaretowe

Warsztaty zajęcia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie

Warsztaty zajęcia fotograficzne

Inne warsztaty np. gotowania zdrowej żywności

Warsztaty renowacji lokalnych linii kolejowych np. odtworzenie zamkniętej 20 kilometrowej linii kolejowej Hajnówka - Białowieża i zabytków, zajęcia archeologiczne np. www.kolejowepodlasie.pl

Część sportowo - rekreacyjna z wykorzystaniem lasów, i wód =- wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i pływającego, regaty , nauka pływania, loty balonem, kursy spadochroniarskie, szybowcowe

Wydawnictwa projektu

Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu

Realizacja działań projektu umożliwi wdrożenie pozarządowego programu zrównoważonego rozwoju regionu wykorzystując możliwości i potencjał regionu , angażując i aktywizując do tego adresatów projektu (grupy defaworyzowane, młodzież zagrożona patologiami, subkulturami, bezrobotne, mniejszości, uchodźców, niepełnosprawnych), co poprawi także ich sytuację i jakość życia. - Utworzenie PODLASKIEGO CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO, PROMOCJI I INFORMACJI - przeszkolenie osób, korzystających - Stworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie ekologicznym, odnawialnej energii, budownictwie tanich ekologicznych domów z gliny, tworzeniu szlaków turystycznych, rolnictwie ekologicznym i produkcji zdrowej żywności, odtwarzania lokalnych linii i połączeń kolejowych, renowacja zabytków, ratowanie lokalnych tradycji i kultury - Modelowe projekty jak dom ekologiczny z gliny, samochód elektryczny systemy gospodarki odpadami odnawialnej energii, przydomowe oczyszczalnie ścieków itp. - Program urealnienia polityki rozwoju regionalnego cykl otwartych, moderowanych, dyskusyjnych debat, spotkań społecznych dla mieszkańców regionu - uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej o charakterze edukacyjnym, promującej walory turystyczne oraz ekologiczne regionu - "Festiwal" poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie - Wydawnictwa projektu - Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu będą zauważalnym, praktycznym przykładem i bodźcem do zmiany społecznej i zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o zasoby przyrody, turystyczne i rolnictwa. W przeciwieństwie do często mylnego wizerunku pozarządowych organizacji ekologicznych jako "hamujących rozwój gospodarczy" będzie to przykład działań konstruktywnych, w które włączone zostaną grupy defaworyzowane, marginalizowane, co przyczyni się do wzrosty jakości i poziomu życia w regionie, oraz do wzbogacenia osób z innych regionów, Europy i świata o unikalne wartości regionu projektu związane z turystyką, przyrodą, zdrową żywnością i kulturą. Jednocześnie jest to projekt innowacyjny, nie nastawiony na zysk lecz rozwój społeczny.

Cel projektu

Zostań uczestnikiem www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu promocja turystyki zamiast wycinania Puszczy Białowieskiej!

Nagrody

Zostań uczestnikiem www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu promocja turystyki zamiast wycinania Puszczy Białowieskiej!

O autorze / Zespół

Fundacja Instytut Białowieski, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie Przeciw Złej Reklamie, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, zostały założone przez członków m.in. Federacji Zielonych www.FederacjaZielonych.pl do organizacji np. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl

Wcześniejsze osiągnięcia to m.in. sieć dróg rowerowych w Białymstoku i okolicach www.FederacjaZielonych.pl, przekształcenie fragmentu ulicy w centrum Białegostoku w deptak, tereny zielone i sztuczne wyspy dla ptaków przy centrum handlowym Galeria Biała w Białymstoku www.atrium-biala.pl, czystsze powietrze w Białymstoku dzięki spalaniu biomasy w Elektrociepłowni Białystok, zapobieganie wypadkom ze zwierzętami na drogach, promocja zdrowego odżywania, lokalny portal informacyjny www.i.bialystok.pl, nagrania z koncertów w Białymstoku www.koncerty.bialystok.pl nagrania z Rady Miasta Białystok www.RadaMiastaBialystok.pl

informacje: www.i.Bialowieza.pl www.PuszczaBialowieskaTV.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalZubra.pl www.FederacjaZielonych.pl www.i.Bialystok.pl www.Koncerty.Bialystok.pl www.RadaMiastaBialystok.pl

Ryzyko

Brak pieniędzy na koszty organizacjyjne: nagłośnienie, transport stąd zbiórka!

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (1)

Koszulka Festiwalowa

100 zł lub więcej
0 wspierających
Koszulka Festiwalowa
Przewidywana dostawa: lipiec 2020

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!