Dzieci chcą się uczyć #education4all

Dzieci chcą się uczyć #education4all

15%
5 410
z potrzebnych 35 000 zł = 15% celu
49 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 15.12.2019. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
5 / 5 (1 głosy). Zobacz opinie (1)
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (48)
  • Społeczność (1)

Kampania wzbudziła

382 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

Ponad 258 400 000 dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji, według raportu UNESCO z września 2019 roku. Niestety ta liczba od lat nie maleje, a prognozy na kolejne lata rysują się marnie. Wpływają na to nie tylko sytuacja społeczna i geopolityczna czy klimat kulturowy w danym regionie. Przede wszystkim problem wynika z ubóstwa. Celem naszej inicjatywy jest poprawa dostępu do edukacji, a obszarem działania jest Gambia jeden z najbiedniejszych krajów świata.

Cel zbiórki #education4all

W tym roku wyzwaniem, jakie podejmujemy jest naprawa dachu w szkole podstawowej w Kunkujang Mariama w Gambii. Jest on w opłakanym stanie, a co za tym idzie, w porze deszczowej klasy są regularnie podtapiane. Zagraża to zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Należy możliwie jak najszybciej go naprawić, a na to potrzebne są środki finansowe. 

Uczniowie Kunkujang Mariama #education4all
Klasa w szkole podstawowej w Kunkujang Mariama - fot. Kasper Kędzierski

Szkoła w Kunkujang Mariama

W szkole w Kunkujang Mariama codziennie uczy się około 2 300 dzieci. Znajduje się tutaj przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła średnia. Szkoła w Gambii, to dla niektórych dzieciaków, jedyne miejsce gdzie mogą poczuć się bezpiecznie. Dlatego chcemy pomóc i zadbać o ich komfort.

Misjonarze dbają o sprawne funkcjonowanie placówki. Wśród nich jest polak, salezjanin Piotr Wojnarowski. To dzięki niemu nawiązaliśmy współpracę ze szkołą i możemy jej pomóc.

Uczniowie Kunkujang Mariama - fot. Kasper Kędzierski

Edukacja kształtuje osobowość!

Każdy zasługuje na równy dostęp do niej. Podstawową korzyścią jaką daje edukacja, o której w naszym świecie zapominamy ponieważ jest tak powszechna, jest umiejętności czytania, pisania i liczenia. W Gambii poziom analfabetyzmu wśród osób w wieku 15+ wynosi 49%! Dla porównania w Polsce od ponad 40 lat zjawisko analfabetyzmu jest na tak znikomym poziomie (~0,2%), że w oficjalnych statystykach mówi się o jego kompletnym braku w naszym kraju. 

Inwestycja w edukacje wywiera silny impakt również na inne dziedziny życia. Szacuje się, że zainwestowanie 1$ w dodatkowy rok nauki, szczególnie w przypadku kobiet, generuje zarobki oraz świadczenia zdrowotne na poziomie 10$ w krajach o niskim dochodzie. W przypadku krajów o średnim dochodzie jest to kwota około 4$. 

Edukacja jest również szansą dla kobiet na normalne życie. Według statystyk każdy dodatkowy rok nauki dla dziewczynek, które ukończyły chociażby szkołę podstawową, zmniejsza ryzyko zostania młodą mamą aż o 7,3%. Niestety w krajach rozwijających się, problem wczesnych małżeństw czy nieletniego macierzyństwa cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego, tak ważne jest aby dostęp do edukacji był równy dla każdego. 

Uczniowie Kunkujang Mariama #education4all
Uczniowie Kunkujang Mariama - fot. Kasper Kędzierski

Pomaganie z głową!

Naszym założeniem jest pomagać w taki sposób, aby efekty miały jak najszerszy zasięg. Poprzez zatrudnienie przy remoncie lokalnych rzemieślników, chcemy wesprzeć również rdzenną społeczność. Tego typu inwestycje w regionie, mogą pomóc wielu rodzinom w utrzymaniu.

Wiemy jak ważny jest sposób wydatkowania zebranych środków. Chcemy, aby przyniosły jak najwięcej korzyści, nie tylko tych bezpośrednich, ale żeby z naszej pomocy mogła skorzystać cała lokalna społeczność.

Dlaczego Gambia?

W lutym 2019 roku dzięki współpracy z organizacją Angels For Africa (zobacz jej zbiórkę na program żywnościowy) mogliśmy poznać Gambię. Jeden z najmniejszych i najbiedniejszych krajów świata, a mimo tego, pełen ludzi o cudownych sercach, otwartych, serdecznych i gotowych do pomocy. Tutaj, aby przetrwać, ludzie po prostu muszą sobie pomagać.

Mimo wszystkich przeciwności, zaskoczyło nas to, jak wiele można się tutaj nauczyć o życiu i w podziękowaniu za podzielenie się tą wiedzą, postanowiliśmy w to miejsce skierować nasze działania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym uśmiechniętym kraju, zapraszamy na naszą stronę www.mariale.org/pl/gambia :)

W drodze do szkoły #education4all
Uczniowie w drodze do szkoły - fot. Kasper Kędzierski

[WERSJA ANGIELSKA]

More than 258 400 000 kids worldwide do not have access to education - according to 2019 UNESCO report from September. Unfortunately those numbers do not seem to go down for decades, as for the future forecast the situation looks bleak as well. Many social, geopolitical and cultural issues aside, the one culprit we can all agree is presenting the biggest problem is overwhelming poverty. Our goal is to address the bigger issue by funding educational projects and schools as to make them accessible for all. Currently we are focused on The Gambia.

Goal #education4all project

This year we took it upon ourselves to finance the renovation of a primary school’s roof in Kunkujang Mariama on The Gambia. It’s condition is miserable therefore rain season renders classrooms almost useless. It is also a serious health hazard, and has to be fixed as soon as possible. The #education4all project started as a way to finance this effort.

Uczniowie Kunkujang Mariama #education4all
Classroom  in Kunkujang Mariama School - fot. Kasper Kędzierski

Kunkujang Mariama School

Kungujang Mariama school hosts 2 300 students. School complex consists of a primary school, a preschool and a middle school. It is the safe haven for many students that is why we want to help improve their komfort.

Missionaries are responsible for keeping the complex functional. One of them is a polish priest called Piotr Wojnarowski. Thanks to him we were able to start our collaboration with local schools and have an open line of communication in the region.

Students Kunkujang Mariama - fot. Kasper Kędzierski

Education forms character!

Everyone deserves equal access to it. The basic benefit of education, which we forget in our world because of it’s commonness, is skill of reading, writing and counting. In Gambia, the level of illiteracy among people aged 15+ is 49%! For comparison, in Poland, for over 40 years, the level of illiteracy is at such insignificant levell (~ 0.2%) that it is mention by official statistic to be completly absence in our country.

Investing in education also has a significant impact on other life areas. It is estimated that investment of only $1 in to an additional year of education, especially for women, generates earnings and health benefits of $10 in low-income countries. For middle-income countries, it's about $ 4.

Education is also a chance for women to have a normal life. According to statistics, every additional year of education for girls with finished primary school reduces risk of becoming a young mother by 7.3%. Unfortunately, in developing countries, the problem of early marriages or underage motherhood is still  on a high level. That is why it is so important that access to education should be equal for everyone.

Uczniowie Kunkujang Mariama #education4all
Students Kunkujang Mariama School - fot. Kasper Kędzierski

Smart helping!

We aim to help in a way that allows the widest reception overall. It is crucial to employ local workforce. Anything we start in the region has to be owned by local population. This way single family’s income can improve.

We are very careful spenders. Wishing for the best results, we decided on not only direct but long-range application as well. Involving Gambians on every step of any project.

Why The Gambia?

In February 2019, thanks to collaboration with Angels For Africa, we visited The Gambia, one of the poorest and smallest countries worldwide. What is more important it is a country full of bighearted, open headed people with an urge to help and smile. Both are necessary to survive some conditions Gambians have to face every day.

It was a cathartic experience, we learned a lot and decided to focus our energy there as a thank you for the tremendous hospitality, decency and honesty we received.

Want to lear more about this smiling country? Visit our website www.mariale.org/en/gambia :)

W drodze do szkoły #education4all
Students at way to the school - fot. Kasper Kędzierski

O autorze / Zespół

Kasper Kędzierski

Podróż do Gambii dla mnie to jak podróż w głąb samego siebie. Na początku była to propozycja przeżycia wspaniałej przygody i odkrycia nowego kontynentu. Wraz z organizacją Angels for Africa wybrałem się tam, aby udokumentować ich pracę. Jednak to co przeżyłem, co zobaczyłem na miejscu na zawsze wpłynie na moją perspektywę postrzegania świata.

To było pouczające doświadczenie móc patrzeć, jak pomimo wielu trudności czy przeciwności losu, Ci ludzie potrafią ze sobą współpracować. Spędzać razem czas. Dzielić się małymi radościami. To jak podróż do multimedialnego muzeum podstawowych wartości. Przechadzając się alejkami, widzisz kolejne przykłady jak można poradzić sobie w życiu wykorzystując uśmiech czy otwartość. Niestety, nie ważne jak bardzo byśmy chcieli, są czasem sytuacje w których nie jesteśmy w stanie poradzić sobie bez pomocy z zewnątrz.

Zrozumiałem to szczególnie podczas wizyty w szkole. To w jakich warunkach muszą wychowywać się kolejne pokolenia (o ile w ogóle mogą) jest przerażające. Szkoła dla tych dzieciaków bywa czasami jedynym bezpiecznym miejscem. To nie fair, że tylko dlatego że rodzisz się w innej części świata, masz nie mieć dostępu do edukacji. Dlatego zdecydowaliśmy się skupić właśnie na niej. Wystarczy, aby dzieci miały możliwość nauczyć się czytać, pisać i liczyć, a ich komfort życia zmieni się znacząco.

Proste, prawda? Jedynie trzeba zacząć działać. Małymi krokami ale sukcesywnie do przodu. Super jeżeli będziesz masz ochotę przyłączyć się i wspomóc nasze starania. Dziękujemy!


Anastazja Pazura

Kiedy Angels for Africa (Karolina i Eliot) zabrali mnie w ramach pomocy technicznej przy ich wysiłkach charytatywnych do Gambii nie spodziewałam się ciosu, jaki otrzymałam. Prawie normalne stało się już charakteryzowanie Afryki w całości, jako kontynentu “trzeciego świata” czekającego na pomoc. Jak wiele rzeczy w “pierwszym świecie”, pomaganie w tym rejonie sprowadzaliśmy do chwilowych uniesień na widok zdjęcia głodnego dziecka, też jestem temu winna. Sama pojechałam do Gambii z niewiele większą wiedzą na temat, jedynie po lekturze jednej książki.

Na miejscu Karolina zapoznała mnie ze swoim światem pomagania poza zbiórką pieniędzy: noszeniem ryżu, targowaniem się o ceny mięsa i warzyw, ścisłą współpracą z misjonarzami i lokalnymi filantropami, ale przede wszystkim czas spędzony z dziećmi ze szkoły w Kunkujang Mariama. Dowiedziałam się też, że pomocy w Gambii nigdy za wiele, co krok było w co wkładać ręce. Po zapoznaniu się z tubylcami i dalszej lekturze sytuacji regionu zdecydowałam, że chcę wspierać przede wszystkim edukację.

Dzieci są przyszłością na całym świecie, niezmiennie, według praw natury młodzi ludzie zastąpią nas wszystkich. Uczniowie szkoły w Kunkujang Mariama otrzymują regularne posiłki dzięki wysiłkom Angels for Africa, a Mariale zakasa rękawy, żeby ułatwić im naukę: łatając dach w szkole, remontując kolejne budynki w kompleksie, budując boisko, toalety, instalując baterie słoneczne (do ciepłej wody) i tak dalej. Morze potrzeb ma głębokie dno, z Waszą pomocą chcielibyśmy z Kasprem choć trochę do niego “nakapać”.

Naprawdę, każda złotówka jest istotna, sprawdźcie kurs :) Dziękujemy!

Inicjatywa Maraile - Friends with The Gambia!

W Mariale działamy na rzecz poprawy dostępu do edukacji w Gambii, jednym z najbiedniejszych krajów świata. #education4all jest naszym pierwszym projektem inaugurującym działalność Mariale. Mimo, że dopiero zaczynamy naszą działalność, mamy głowy pełne pomysłów. Chcemy działać zgodnie z zasadą małych kroków. Najpierw naprawmy dach, potem możemy brać się za kolejny element. 

Zapraszamy do kontaktu z nami! 

www.mariale.org
czesc@mariale.org

instagram.com/marialeorg
facebook.com/marialeorg[WERSJA ANGIELSKA]

Maraile - Friends with The Gambia!

Mariale want to improve access to education in Gambia, which is one of the poorest countries in the world. # education4all is our first project to inaugurate Mariale. Although we are just starting, we have heads full of ideas. We want to work in accordance with the rule of small steps. First let's fix the roof, then we can go further.

Feel free to contact us!

www.mariale.org
czesc@mariale.org

instagram.com/marialeorg
facebook.com/marialeorg

Ocena 5 / 5 (1 głosów)

Lila Majewska

4 lata temu
Super akcja!
Komunikacja
Projekt
Dostawa
Nagroda

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Mariale - Friends with The Gambia

4 lata temu
Lila Dziękujemy :)
  • Pomóż

1 zł lub więcej
49 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!