Mi-Gracja dla dzieci z Ukrainy

Mi-Gracja dla dzieci z Ukrainy

2 015
łącznie zebrano
19 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (18)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

231 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu


- Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Mi-Gracja jest organizacją, powołaną przez migrantów. Działa na rzecz integracji kulturowej i społecznej. Specjalizuje się w rozpoznawaniu i realizowaniu działań informacyjnych, edukacyjnych, artystycznych i udzielaniu wsparcia psychologicznego. 

Misją Stowarzyszenia Mi-Gracja jest wspieranie migrantów i uchodźców w lokalnych społecznościach. Dlatego działania organizacji ukierunkowane są na tworzenie przyjaznego dla wszystkich, międzykulturowego środowiska współpracy i współbycia, w którym każdy czuje się dobrze - bez względu na płeć, obywatelstwo czy narodowość. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi w Szczecinie punkt wsparcia rzeczowego dla osób, które uciekły przed wojną. W ramach tej działalności przekazaliśmy wsparcie już ponad 9000 rodzin, z których większość ma dzieci.

- Co chcemy zrobić?

Tworzymy w Szczecinie miejsce, gdzie osoby, uciekające przed wojną, jak i migranci, znajdą dla siebie różnorodne wsparcie (terapeutyczne, psychologiczne, edukacyjne i rzeczowe) i będą mogły w przytulnej przestrzeni znaleźć trochę spokoju i wyciszenia. W ramach tej działalności szczególną opieką chcemy otoczyć dzieci i młodzież.

Znaleźliśmy już miejsce na prowadzenie naszego miejsca, w maju 2022 r. zrobimy w nim remont, tak aby najpóźniej w czerwcu ruszyć z działaniem. Chcemy wspierać psychologiczno-pedagogicznie oraz integrować dzieci oraz młodzież z Ukrainy. W formie grupowych oraz indywidualnych zajęć, w przytulnym i przyjaznym dla nich środowisku, w języku ojczystym, z wykwalifikowaną kadrą. Nasze zajęcia będą miały na celu pokonanie lęków, jąkania oraz innych skutków spowodowanych przeżyciem strachu i przemocy.

- Dlaczego warto nam pomóc?

Liczba dzieci z doświadczeniem uchodźczym wymagających wsparcia psychologicznego rośnie z każdym dniem. Do naszego Stowarzyszenia zwraca się coraz więcej rodziców z dziećmi, które mają traumatyczne przeżycia psychologiczne i skutki po nich takie jak: atak paniki, stany lękowe, koszmary senne czy też jąkanie. Są wśród nich również dzieci z autyzmem czy syndromem Aspergera, które potrzebują wyspecjalizowanego wsparcia w języku ojczystym.

- Co udało nam się zrobić własnymi środkami?

Od samego początku wybuchu wojny w Ukrainie angażujemy się w udzielanie wsparcia osobom przybywającym z Ukrainy. 

1. Zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczową i uruchomiliśmy punkt wydawczy dla uchodźców.
2. Wysłaliśmy wiele transport ze wsparciem rzeczowym do Ukrainy.
3. Uruchomiliśmy punkt wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim.
4. We współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami urządziliśmy polsko-ukraiński piknik w Gryfinie.
5. Zorganizowaliśmy Wielkanoc Wielokulturową z warsztatami artystycznymi i poczęstunkiem.

- Czego potrzebujemy?

Środków finansowych na zakup wszystkich niezbędnych materiałów do wyposażenia przytulnej przestrzeni i na zakup narzędzi pracy z dziećmi i młodzieżą. Część zebranych środków będą przeznaczone na zatrudnienie kadry do pracy psychologiczno-pedagogicznej w języku ukraińskim.

Dzięki zbiórce na portalu wspieram.to będziecie mogli wesprzeć umeblowanie i wyposażenie klubiku dla dzieci i przestrzeni dla nastolatków we wszystkie niezbędne narzędzia do działań plastycznych i rozwijających.

Zakupimy m.in. zabawki do kontrolowania siły oddechu, karimaty do ćwiczeń, urządzenia i narzędzia specjalistyczne dla zajęć logopedycznych, gry wspomagające naukę poprawnej wymowy w języku ukraińskim, gry dydaktyczne dla dzieci w różnym wieku, materiały dla komunikacji alternatywnej dla dzieci w języku ukraińskim.

O autorze / Zespół


Zespół i autorzy - członkowie Stowarzyszenie Mi-Gracja:

Kateryna Zavizhenets – prezeska Stowarzyszenia Mi-Gracja - psycholożka, certyfikowana terapeutka Gestalt posiadająca szerokie kompetencje w zakresie: różnic kulturowych, adaptacji, kryzysów i traum. Udziela wsparcia psychologicznego osobom w różnym wieku, które wyemigrowały do Szczecina ze wschodniej Europy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla cudzoziemców w zakresie adaptacji na emigracji, na temat różnic kulturowych, równości i tolerancji. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem wydarzeń związanych z integracją Polaków i imigrantów z bloku wschodniego.

Tetiana Omelchuk - wiceprezeska Stowarzyszenia Mi - Gracja - Z wykształcenia specjalista pocztowy; ukończyła kursy księgowe, przez 7 lat pracowała jako księgowa; 4 lata kierowniczka magazynu. Koordynowała realizację programu “Mentor Family” realizowanym w ramach Stowarzyszenia w 2021 r..

Sofiia Tsariv - logopeda,psycholog specjalny z doświadczeniem pracy z dziećmi z autyzmem,syndromem Aspergera,afazją. Wykształcenie - Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Studentka Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. Sekretarz Stowarzyszenia Mi-Gracja.

Yuliia Shcherbakowa - liderka grupy charytatywnej w Stowarzyszeniu - pomaga dzieciom i osobom starszym. Organizuje wyjazdy, rozdziela obowiązki, uzgadnia plany działania, dokonuje zakupów potrzebnych materiałów.

Nataliia Podkolzina - filolog języka polskiego z wieloletnim starzem nauczania języka Polskiego w Ukrainie i w Polsce. Obszar specjalizacji: Nauczanie języka polskiego jako obcego i aspektów kulturowych cudzoziemców Doświadczenie zawodowe i wykształcenie Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina Wydział filologia Kierunek nauczyciel języka ukraińskiego oraz polskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych.

Iryna Bokhachenko: pomoc imigrantom w sprawach legalizacji pobytu i w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów, które pojawiają się w pierwszych latach życia w innym kraju, rekruterka.

Anna Dobrova - ukończone studia na kierunku “Specjalista ekonomista - menedżer” (Uniwersytet Ukraiński) oraz kierunek “Technik administracji” (szkoła policealna w Szczecinie). Doświadczenie pracy w prowadzeniu sekretariatu biura 

Olesia Satsiuk - ukończone studia z dziennikarstwa, specjalizacja reklama i PR (Klasyczny prywatny Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina), doświadczenie w pracy w branży reklamowej, dziennikarskiej.

Viktoria Pokrovska - z wykształcenia Specjalista ds. Obróbki Ciśnieniowej Metali ( Narodowa Akademia Metalurgiczna Ukrainy), z doświadczeniem w pracy biurowej, obsługi klienta,  obsługi odprawy celnej itp.

Iryna Datchenko - ukończony kierunek język rosyjski i literatura rosyjska oraz psychologia (Mikołajowski Państwowy Instytut Pedagogiczny) - praktykująca psycholożka, udziela wsparcia osobom przybywającym Ukrainy w ramach interwencji kryzysowej

Kateryna Dolzhenko, Yuliia Musatenko, Eugenii Musatenko, Olga Bazeliuk - aktywni członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Mi-Gracja.

Mi-Gracja to również ponad 150 wolontariuszy.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!