WSPÓLNIE POTRAFIMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE POTRAFIMY WIĘCEJ

30%
10 766
z potrzebnych 35 000 zł = 30% celu
92 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 30.11.2019 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje (1)
 • Wspierający (72)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

776 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością 

"Potrafię Więcej" 

Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z inicjatywy terapeutów pracujących zawodowo z osobami niepełnosprawnymi. Od prawie piętnastu lat działamy na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci oraz wspieramy ich rodziny. Codziennie staramy się o więcej:

 • Więcej dla dzieci i rodziców - każdego dnia pomagamy niepełnosprawnym dzieciom i wspieramy ich rodziców
Zajęcia kulinarne z przedszkolakami

Więcej efektów - każdą darowaną złotówkę wykorzystujemy na najważniejsze potrzeby naszych podopiecznych.

Rehabilitacja ruchowa

Więcej wiedzy i empatii - chcemy, by rodziny dzieci niepełnosprawnych nie były wykluczane ze społeczeństwa.

Kampania społeczna

Nasza organizacja ma pod swoją opieką ponad 100 rodzin, które każdego dnia pokonują trudności związane z wychowaniem niepełnosprawnego syna lub córki, a czasem nawet rodzeństwa. To bardzo trudne zadanie, dlatego ważne jest dla nas, by rodzice czuli, że mogą liczyć na naszą pomoc.

SZCZĘŚLIWY RODZIC TO SZCZĘŚLIWE DZIECKO - to nasza myśl przewodnia


15 lat temu rozpoczęła się stowarzyszeniowa przygoda. W roku 2020 będziemy obchodzić JUBILEUSZ "Potrafię Więcej". To dobra okazja, by sprawić radość rodzicom naszych podopiecznych, podziękować za lata wsparcia wszystkim tym, którzy byli przy nas, wspierali pomysły i kibicowali naszym działaniom. 

Planujemy zorganizować bal! 

Prawdziwy bal na 150 par!

Rodzice naszych podopiecznych bardzo często spotykają się z wykluczeniem społecznym. Odbiera się im możliwość korzystania z uroków życia, jakby posiadanie niepełnosprawnego dziecka zakazywało im prawa do radości. Nieczęsto wychodzą do kina, kawiarni. Nie bywają na imprezach czy zabawach tanecznych, nawet spacer we dwoje jest rzadkością. Dzięki WSPIERAM TO, pięć lat temu zorganizowaliśmy Bal Superbohaterów, własnie dla nich. To była niezwykła noc, pełna emocji, wzruszeń i pozytywnego szaleństwa. Jeśli otrzymamy wsparcie finansowe będziemy mogli powtórzyć to wydarzenie.

Jubileusz jest pretekstem do podsumowań i wspomnień. Doszliśmy do wniosku, że w ciągu tych piętnastu lat spotkaliśmy na naszej drodze wielu wspaniałych ludzi, bez których działalność naszej organizacji nie byłaby możliwa. Ludzi, którzy wsparli nas na wiele sposobów, otoczyli opieką, wzmocnili finansowo. Jest okazja, by ich uhonorować i podziękować za pomoc. 

[WERSJA ANGIELSKA] 

Our organization takes care of over 100 families who every day face the difficulties of raising a disabled son or daughter, and sometimes even siblings, every day.  This is a very difficult task so it is important for us that parents feel  they can count on us and turn for help every time they need.

 A HAPPY PARENT IS A HAPPY CHILD - this is our motto! 

Our Association was funded 15 years ago. In 2020 we will celebrate the JUBILEE  of "I Can Do More". This is a good opportunity to bring joy to our parents as well as thank all those who have been with us, have supported our ideas and our activities for many years. We are planning to organize a ball! A real ball for 150 couples!

Parents of our proteges very often face social exclusion. They are deprived of the opportunity to enjoy life, as if having a disabled child robbed them of the right to be happy. They very rarely go to the movies or cafes. They do not go to parties or balls. Even a walk together is rare.

We have been trying to enable them to enjoy life as other parents do!

Thanks to I SUPPORT THIS we organized a Superhero Ball five years ago just for them. It was an amazing night, a moving and an unusual evening. If we receive financial support, we will be able to repeat this event.

The jubilee makes us look back. We have realized that during these fifteen years we have met numerous wonderful people on our way - individuals who have supported us in many ways, have looked after us and have backed us financially - without whom our organization would not have been successful in so many ways. The ball may be  an opportunity to honor them and thank them for their invaluable help.


Opis projektu


Bal na 150to bardzo duże wyzwanie finansowe dla naszej organizacji. Środki, którymi dysponujemy w całości przeznaczamy na wsparcie rodzin, dlatego poszukujemy dodatkowych źródeł sfinansowania tego wydarzenia.

Na co dzień prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne, neurologopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitację wzroku, dogoterapię, hipoterapię, edukujemy. Przez cały rok działa przedszkole dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, zespół wczesnego wspomagania rozwoju, świetlice terapeutyczne dla młodzieży. Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie ponoszą żadnych kosztów z wiązanych z udziałem w wyżej wymienionych zajęciach.


Zajęcia przedszkolne
Zajęcia dla młodzieży niepełnosprawnej.
Warsztaty


Nasza organizacja od lat organizuje działania, wydarzenia, imprezy na rzecz rodziców: masaże, konsultacje z fizjoterapeutą, kolacje, koncerty, sesje zdjęciowe. Prowadzimy zajęcia plastyczne, treningi, tańce.  W większości z tej oferty korzystają panie. Wszystkie te aktywności mają charakter terapeutyczny.

 

Kolacja z koncertem z okazji Dnia Kobiet
Sesja zdjęciowa z okazji Dnia Matki
Taniec terapeutyczny


Dziś chcemy, by rodzice bawili się wspólnie, by przeżyli radosne chwile w gronie przyjaciół i poczuli się wyjątkowo.

Mamy już: • całą masę pomysłów, by bal się udał
 • mnóstwo energii do działania
 • wiarę w to, że uda nam się zebrać brakujące środki finansowe
 • zgromadzone 15 000 zł
 • zarezerwowane miejsce, w którym impreza ma się odbyć
 • ustaloną datę balu - 21.02.2020 rok


Jesteśmy w trakcie:

 • produkcji zaproszeń
 • uzupełniania list gości
 • planowania szczegółów balu
 • szykowania strojów balowych 


Brakuje nam:

 • 35 000 zł, aby bal był naprawdę wyjątkowy

Jesli dzięki Waszej pomocy uda nam się zorganizować bal, to:

 • jego uczestnicy poczują się wyjątkowi
 • przygotujemy liczne atrakcje
 • zagramy wystrzałową muzykę
 • uhonorujemy tych, którzy od lat  wspierają  nas w pomaganiu rodzinom dzieci niepełnosprawnych
 • sprawimy, aby ten wieczór był niezwykły

Zastanawiacie się czy warto wesprzeć nasz pomysł? 

Zobaczcie jak dzieci i rodzice bawili się na ostatnim stowarzyszeniowym pikniku.

 


Wpłacając darowiznę na bal:

 • Podarujecie rodzicom dzieci niepełnosprawnych chwilę wytchnienia!
 • Sprawicie, że 21.02.2019 roku 300 osób na raz będzie się uśmiechać!
 • Dołączycie do grupy osób zmieniających sposób myślenia o niepełnosprawności!
 • Pomożecie nam zaprosić na bal wszystkich, którzy od lat nas wspierają!
 • Zaprezentujemy Wam fotorelację z balu!
 • Czekają na Was indywidualne nagrody, najhojniejsi darczyńcy będą mogli uczestniczyć w balu i otrzymają osobiste podziękowania!

[WERSJA ANGIELSKA]

A ball for 150 couples is a very big financial challenge for our organization.  The funds that we have at our disposal are entirely allocated to supporting the families in our care, which is why we are looking for additional sources of financing this event.

Every day we run neurological, pedagogical and psychological rehabilitation, as well as sight rehabilitation, dog therapy, hippotherapy, together with spreading education. We run a kindergarten for children with complex disabilities, an early development support team, and therapeutic day care centres for youth throughout the year. Parents of the children with disabilities do not have to pay for participating in the above-mentioned activities and/or classes.

Our organization has been organizing activities and events for parents for years: massages, consultations with a physiotherapist, dinners, concerts, as well as photo sessions.  We run art classes, training sessions and teach dances.  It is mostly the mothers who take part in them. All these activities have  therapeutic effects.

We want the parents to have fun together, to experience joyful moments among friends and o feel special.

 We already have:

 -numerous  ideas for the ball to succeed

- lots of enthusiasm

- a conviction that  we will be able to collect the missing funds   

- the initial sum of PLN 15,000

- a booked venue  

 - a fixed ball date - 21.02.2020

 

If thanks to your help we can organize the ball then:

 its participants will feel special

 we will prepare numerous attractions

we will play fantastic music

we will honor those who have been supporting us in helping families of the disabled children for years

- we will make this evening extraordinary

Are you wondering if it is worth supporting our idea?

 See how the children and parents enjoyed themselves during our recent association picnic. 

 

By making a donation to the ball you will:

 give the parents of the disabled children a moment of rest and relief!

 make 300 people smile at the same time on February 21, 2020!

 join a group of people who change the way you think about disability!

help us to thank everyone who has been supporting us for years!

 We'll present you with a photo report from the ball!

 Individual prizes are waiting for you! The most generous donors will be able to participate in the ball and receive  thanks in person !   


Cel projektu

Naszym głównym celem jest zorganizowanie balu jubileuszowego dla rodziców podopiecznych Stowarzyszenia "Potrafię Więcej" oraz przyjaciół organizacji. Bal ma uświetnić piętnaście lat działania Stowarzyszenia "Potrafię Więcej" i uhonorować osoby szczególnie z nami związane. 

By zrealizować nasze marzenie potrzebujemy
35 000 zł


Celem niefinansowym jest podarowanie rodzicom dzieci niepełnosprawnym "nocy wytchnienia" i zapewnienie niezwykłej zabawy wszystkim tym, którzy rysują z nami lepszy świat.

Wierzymy, że dzieki Wam to się uda, bo


 [WERSJA ANGIELSKA]

Our main goal is to organize a jubilee ball for the parents of the 'Potrafię Więcej' Association (“I Can Do More!”) and the friends of the organization.  The ball is to honor the fifteen years of the "I Can Do More" Association and honour the people most closely cooperating with us and supporting our activities.

 To realize our dream we need                                  PLN 35,000

 The non-financial goal is to give the parents of the disabled children a "respite night" and provide extraordinary fun for all those who help us to make the world a better place!


Nagrody

Dla wszystkich darczyńców przygotowaliśmy nagrody. Każda, nawet najmniejsza wpłata będzie dla nas wsparciem.

Oto piosenka, jedna z nagród w naszym projekcie.


[WERSJA ANGIELSKA]  

We have prepared prizes for all donors.  Each, even the smallest amount of money, is valuable for us and we are grateful for it!  

Listen to a song which is  one of the awards in our project.


O autorze / Zespół

NASZ ZESPÓŁ to 25 osób na co dzień pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. To ludzie ze szczególnymi umiejętnościami i specjalistycznym przygotowaniem, z pasją i pomysłami. Wszyscy trzymają kciuki za udaną zbiórkę.NAD PROJEKTEM CZUWAJĄ

[WERSJA ANGIELSKA]

OUR TEAM consists of 25 people who work with disabled children and young people and their families on a daily basis. They are people with special skills and specialist preparation, with passion and ideas. Everyone keeps their fingers crossed for a successful collection.


Ryzyko

Jeśli nie uda nam się zebrać powyższej kwoty będziemy musieli zmienić nieco charakter wydarzenia i pomyśleć o znacznie skromniejszej formie zabawy.

[WERSJA ANGIELSKA]

If we fail to collect the above amount, we will have to change the character of the event a bit and think about a much more modest form of fun.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
53
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
19

marek.szykor

30.11.2019

Agnieszka Kłobus

30.11.2019

bernaciak.maslak.d

30.11.2019

Wspieracz Anonim

30.11.2019

Wspieracz Anonim

30.11.2019

Mariusz Wiśniewski

30.11.2019

jtomczak-translate

30.11.2019

Wspieracz Anonim

29.11.2019

anitakow

29.11.2019

olajesko

29.11.2019

Liliana Rytzmann

29.11.2019

Katarzyna Kurzeja

29.11.2019

Jakub.leyko

29.11.2019

Wspieracz Anonim

29.11.2019

Wspieracz Anonim

28.11.2019

joannaludmila

28.11.2019

Wspieracz Anonim

28.11.2019

Wspieracz Anonim

28.11.2019

Wspieracz Anonim

28.11.2019

Wspieracz Anonim

28.11.2019

Martyna Stachecka

28.11.2019

czerniaradek

28.11.2019

Wspieracz Anonim

28.11.2019

Wspieracz Anonim

27.11.2019

Wspieracz Anonim

27.11.2019

Wspieracz Anonim

27.11.2019

Wspieracz Anonim

26.11.2019

karolakmar

26.11.2019

kam.katarzyna88

26.11.2019

Wspieracz Anonim

26.11.2019

Wspieracz Anonim

26.11.2019

Mirek Młynarczyk

25.11.2019

elbesz

24.11.2019

Wspieracz Anonim

23.11.2019

Lidia Kucharzewska-Woźniak

20.11.2019

Monika Czaderska

20.11.2019

sikorska.k

16.11.2019

Wspieracz Anonim

14.11.2019

Wspieracz Anonim

14.11.2019

Magda Nieszporek

13.11.2019

magda.zakrzewo

13.11.2019

Agnieszka OPala

13.11.2019

Wspieracz Anonim

13.11.2019

Anna Debicka Rasiak

12.11.2019

malgorzata.ostrowska

11.11.2019

Wspieracz Anonim

07.11.2019

Wspieracz Anonim

06.11.2019

Joanna Nowakowska

06.11.2019

modoohaa

05.11.2019

Wspieracz Anonim

05.11.2019
oraz 22 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Nagrody (9)

Dyplom Przyjaciela "Potrafię Więcej"

10 zł lub więcej
2 wspierających
Dołączasz do grona naszych przyjaciół i otrzymujesz dyplom.
Przewidywana dostawa: luty 2020
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dyplom i płyta z piosenką CD "Potrafię Więcej"

20 zł lub więcej
11 wspierających
Otrzymujesz dyplom i płytę z piosenką nagraną przez rodzeństwo niepełnosprawnych dzieci i przyjaciół stowarzyszenia. Płyta zarówno do słuchania jak i do śpiewania. Znajduje się na niej dodatkowy podkład muzyczny dla tych wszystkich, którzy uwielbiają śpiewać.
Nagroda limitowana. Pozostało 439/450
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dyplom, płyta CD z piosenką "Potrafię Więcej" i notatnik

25 zł lub więcej
10 wspierających
Otrzymujesz dyplom i płytę z piosenką nagraną przez rodzeństwo niepełnosprawnych dzieci i przyjaciół stowarzyszenia. Płyta zarówno do słuchania jak i do śpiewania. Znajduje się na niej dodatkowy podkład muzyczny dla tych wszystkich, którzy uwielbiają śpiewać. Notatnik "Potrafię Więcej" w formacie A5.
Nagroda limitowana. Pozostało 270/280
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dyplom, płyta CD z piosenką "Potrafię Więcej" i koszulka

50 zł lub więcej
41 wspierających
Otrzymujesz dyplom, płytę z piosenką nagraną przez rodzeństwo niepełnosprawnych dzieci i przyjaciół stowarzyszenia. Płyta zarówno do słuchania jak i do śpiewania. Znajduje się na niej dodatkowy podkład muzyczny dla tych wszystkich, którzy uwielbiają śpiewać.
Prezentem jest też bawełniana koszulka z logo naszej organizacji.
Nagroda limitowana. Pozostało 109/150
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dyplom, Książka "Nie mażę się, ale marzę o...", ksiażka "Będziesz moim wszystkim", koszulka i kubek

150 zł lub więcej
8 wspierających
Dyplom.
Książka Hanny Barełkowskiej, która powstała w czasie kampanii społecznej przeciw wykluczeniu rodziców dzieci niepełnosprawnych ze środowiska społecznego poświęcona rodzicom dzieci niepełnosprawnych, z autografem autorki.
Książka tej samej autorki, która jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymimi, również z autografem autorki.
Koszulka z logo organizacji.
Pomarańczowy kubek z logo stowarzyszenia.
Nagroda limitowana. Pozostało 42/50
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie na piknik

200 zł lub więcej
3 wspierających
Rodzinne zaproszenie na czerwcowy piknik stowarzyszenia. Jest to impreza zamknięta, tylko dla członków stowarzyszenia i przyjaciół. Udział w pikniku da możliwość integracyjnej zabawy całej rodzinie.
Nagroda limitowana. Pozostało 2/5
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie na bal

500 zł lub więcej
6 wspierających
Zaproszenie na bal stowarzyszenia dla dwóch osób. Gwarantowana świetna zabawa!
Nagroda limitowana. Pozostało 4/10
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Nagroda specjalna

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Zaproszenie na bal dla dwóch osób wraz z oficjalnym wręczeniem statuetki "Przyjaciela Potrafię Więcej".
Nagroda limitowana. Pozostało 4/5
Przewidywana dostawa: grudzień 2019

Parasol i książki "Nie mażę się, ale marzę o..." oraz "Będziesz moim wszystkim"

100 zł lub więcej
10 wspierających
Dyplom.
Pomarańczowy parasol z logo organizacji.
Książka Hanny Barełkowskiej, która powstała w czasie kampanii społecznej przeciw wykluczeniu rodziców dzieci niepełnosprawnych ze środowiska społecznego poświęcona rodzicom dzieci niepełnosprawnych, z autografem autorki.
Książka tej samej autorki, która jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymimi, również z autografem autorki.
Nagroda limitowana. Pozostało 0/10
Przewidywana dostawa: grudzień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!