Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie?

Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie?

106%
10 607
z potrzebnych 10 000 zł = 106% celu
199 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 21.03.2021 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (3)
  • Projekt
  • Aktualizacje (13)
  • Wspierający (109)
  • Społeczność (4)

Kampania została udostępniona

61 razy

Udostępnij:

Wstęp

Witaj!

W Polsce jest zaledwie 0,2%  Ewangelicznych Chrześcijan. Czy jesteśmy w stanie coś zrobić, by pozostałe 99,8%  procent poznało ewangeliczne, biblijne chrześcijaństwo? 

Czy garstka może mieć wpływ na ponad 37 milionów Polaków?

Z radością prezentujemy projekt wspólnego wydania przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”. Dzięki temu opracowaniu ewangeliczni chrześcijanie będą w Polsce lepiej poznani i zrozumiani.

Zostało ono przygotowane z praktycznej potrzeby opowiadania naszym znajomym o tym, w co wierzymy. Często zadawane są nam pytania:

- Czy obchodzicie święta?
- Czy wierzycie w Jezusa?
- Czy duchowny u was może mieć żonę?
- Jaką Biblię czytacie?

To opracowanie odpowiada na te i inne najczęściej zadawane pytania w sposób przystępny dla każdego czytelnika - zgromadziliśmy aż 20 odpowiedzi.   

ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA

Cały materiał został podzielony na kilka sekcji: Teologia, Codzienność, Historia, Liczby.

TEOLOGIA 
1. Jakie są wspólne dogmaty wiary dla wszystkich chrześcijan, w tym ewangelicznych
2. Jakie są główne zasady wiary ewangelicznych chrześcijan?
3. Kościoły ewangeliczne wobec Kościoła rzymskokatolickiego – co nas łączy, a co różni?
4. W co wierzy ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?
5. Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie kładą nacisk na osobistą więź z Chrystusem?
6. Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?
7. Czy Biblia Kościołów ewangelicznych różni się od Biblii rzymskokatolickiej?
8. Czy Biblia jest wiarygodna?

CODZIENNOŚĆ
9. Kim jest pastor i dlaczego może mieć żonę? 
10. Jak można przyłączyć się do Kościoła ewangelicznego? 
11. Jak finansowane są Kościoły ewangeliczne?
12. Czy Kościoły ewangeliczne to sekty? 
13. Jak wyglądają nabożeństwa Kościołów ewangelicznych? 
14. Czy ewangeliczny chrześcijanin chodzi do spowiedzi?

HISTORIA
15. Co oznaczają pojęcia takie jak: protestanci, ewangelicy, ewangeliczni i ewangelikalni? Wyjaśnienie.
16. Co rozumiemy pod pojęciem ewangeliczne chrześcijaństwo?
17. Jakie były początki ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce? 

LICZBY
18. Dlaczego istnieje tak wiele Kościołów ewangelicznych? Czym one się różnią?
19. Ilu jest ewangelicznych chrześcijan na świecie?
20. Jakie są największe ewangeliczne Kościoły w Polsce?


Kto za tym stoi?

Odpowiedzi zostały przygotowane przez grupę kilkunastu osób z różnych ewangelicznych Kościołów. Każda z tych odpowiedzi została wnikliwie przeanalizowana przez przedstawicieli wszystkich większych denominacji nurtu ewangelicznego i przygotowana tak, aby zawierała wspólne dla wszystkich stanowisko w danej kwestii.

Opracowanie to zostało skonsultowane również z osobami spoza kościołów ewangelicznych, do których jest skierowany ten materiał. Chcieliśmy mieć pewność, że jest ono napisane w sposób przystępny dla osób spoza środowiska ewangelicznego.

Więcej w sekcji: Zespół / Autor

Opis projektu

Zapraszamy Cię do bycia częścią projektu wydania przewodnika o ewangelicznych chrześcijanach pt. „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”. Dzięki temu opracowaniu ewangeliczni chrześcijanie będą poznani i zrozumiani.

Dla kogo jest to opracowanie?

Opracowanie „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” jest przeznaczone dla:

- każdej osoby, która chce dowiedzieć się, czym jest ewangeliczne chrześcijaństwo,

- każdego Polaka, który nie zna ewangelicznych chrześcijan (ewangeliczni chrześcijanie stanowią 0,2% – społeczeństwa polskiego),

- chrześcijanina z kościoła ewangelicznego, by wiedział jak w prosty sposób może odpowiedzieć na trudne pytania,

- kościołów i organizacji o charakterze ewangelicznym, które chciałyby taki materiał udostępniać osobom odwiedzającym ich wspólnotę (w publikacji jest miejsce na podanie danych kontaktowych danego kościoła czy organizacji),

- grup domowych,

- grup uczniowskich,

- liderów służb i organizacji.

Przewodnik, wersja z września 2020

Objętość tekstu: opracowanie będzie mieć 32 strony, miękką okładkę i jest formatu A5, czyli nieco mniejszego niż zwykły zeszyt. Idealne, żeby wrzucić do torby i plecaka!


Na jakim etapie jest projekt?:

We wrześniu 2020 zostało wydrukowane 200 testowych sztuk przewodnika. Rozdaliśmy go różnym ewangelicznym Kościołom w celu zebrania uwag. Po kilkumiesięcznym okresie zbierania uwag i wprowadzania ich w życie mamy gotowy tekst. Zmieniliśmy kilka pytań - jedne usunęliśmy, kilka dodaliśmy. Starannie prześledziliśmy treść każdej odpowiedzi tak, aby była jasna, prosta i w przyjazny sposób tłumaczyła zagadnienia. Co najważniejsze każda odpowiedź wyraża wspólne stanowisko ewangelicznych chrześcijan w Polsce w danej kwestii. 

Obecnie pracujemy nad projektem graficznym i pieczołowicie zbieramy zdjęcia do publikacji, tak aby pochodziły one z prawdziwych polskich Kościołów i wydarzeń. 

W lutym 2021 przeprowadziliśmy kampanię, podczas której zaprosiliśmy Kościoły i organizacje ewangeliczne do zastania partnerem wydania. Zgłosiło się blisko 100 partnerów!

Zobacz ich pełną listę: PARTNERZY WYDANIA PRZEWODNIKA

Wspólnota Chrześcijańska "Jezus Król"
Zbór "Droga Zbawienia" Kościoła Chrześcijan Baptystów
Bielawska Społeczność Chrześcijańska
Kościół Chrześcijański Zwycięstwo
Dom na Skale - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
Centrum Chrześcijańskie w Choszcznie - Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie
Kościół Chrystusowy
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE
Kościół Chrześcijan Baptystów Drugi Zbór w Gdańsku
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Radość Życia
Kościół Chrześcijan Baptystów. Pierwszy Zbór
Kościół Echo
Kościół Chrześcijański ZOE Trójmiasto
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni
Kościół Boży K7 w Giżycku
Kościół Zielonoświątkowy Zbór BARKA
Społeczność Chrześcijańska Katowice
Serce Metropolii
Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna "Uczniowie Jezusa"
Kościół Nowe Życie
Kościół Boży w Chrystusie
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Droga Życia"
Kościół dla Miasta Krakowa
II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie
IV Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Biblia i Misja" w Krakowie
Kościół Zielonoświątkowy Betlejem
Kościół Bozy w Polsce
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje
Kościół In Plus
Społeczność Chrześcijańska Centrum
KCh Społeczność Chrześcijańska Tomy
Zbór Zwycięstwo w Jezusie
Kościół Zielonoświątkowy
Zbór "SYLOE"
Kościół Chrześcijan Baptystów 5M
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan zbór w Nowym Tomyślu
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Twoja Przystań"
Kościół "Ostoja" w Opolu
Kościół Zielonoświątkowy
Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Piszu
Kościół Chrystusowy w Płocku
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje
K5N, Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół Sól Ziemi
Kościół Amazing Grace
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Kościół na Skale"
I Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
Kościół Droga Życia
Kościół "El Shaddai" - Zbór Kościoła Bożego w Polsce
Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór "Nasz Kościół"
Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Kościół Chrześcijańska Wspólnota Jordan
Społeczność Chrześcijańska
Kościół Chrześcijański Zwycięstwo
Chrześcijańska Wspólnota Jozue
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje
KBwCh Centrum Misyjne Rama
Zbór "Betel" Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Betania"
Kościół Chrystus dla Wszystkich
Zbór Chrześcijan Baptystów
Zbór Chrześcijan Baptystów
Kościół Zielonoświątkowy Zbór " Drzewo Życia "
Chrześcijańska Edukacja - Proem Edu
KCh Społeczność Chrześcijańska Tomy
Kościół Chrześcijański Jezus Żyje
Społeczność Chrześcijańska Wilanów
Społeczność Chrześcijańska Południe
Społeczność Chrześcijańska Puławska
Kościół Boży w Chrystusie zbór Dom Boży
Kościół Boży w Chrystusie Genesis
Kościół Uliczny
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Wspólnota Radość"
Społeczność Chrześcijańska Północ
Słowo Życia (Kościół Chrześcijański w Warszawie)
"KZ Sienna" Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny
Wspólnota Chrześcijańska Wrocław dla Jezusa
Wspólnota Chrześcijańska Swojczyce
Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu
Kościół The Rock
I Zbór Chrześcijan Baptystów
Wspólnota Nowa Studnia
Kościół Zielonoświątkowy Zbór DUNAMIS
Zbór "Antiochia", Kościoła Zielonoświątkowego
Zbór Chrześcijan Baptystów
Chrześcijańskie Obozy - Proem Zako
Kościół Jezusa Chrystusa
Dziewczyny Się Spotykają
Ruch Chrześcijański Mt28
Instytut Rozwoju Didaskalos
Chrześcijańska Misja - Proem
Dobro Czynić Misja Charytatywna opp
Wrocławskie Forum Kobiet
Fundacja Ideo - Akademia Homiletyczna
Kościół Chrystusowy w RP
Kościół Bozy w Polsce
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Zbór "Antiochia", Kościoła Zielonoświątkowego


Jak można użyć przewodnika? 3 pomysły na indywidualne zastosowanie

- Twoje osobiste kompendium wiedzy o ewangelicznych chrześcijanach

- Przygotowanie do ważnych rozmów

- Znakomity prezent dla znajomych, rodziny, współpracowników, kumpli ze studiów Tutaj kilka grafik z wersji z września 2020: 

Otwarcie Sezonu Ewangelicznej Polski - uczestnicy trzymają egzemplarze przewodnika.
Otwarcie Sezonu Ewangelicznej Polski (wrzesień 2020) - uczestnicy trzymają egzemplarze przewodnika.
To przewodniki prościutko z drukarni - wrzesień 2020
To przewodniki prościutko z drukarni - wrzesień 2020

Cel projektu


Celem tego projektu jest zbiórka 10 000 zł, aby pokryć koszty przygotowania publikacji i druku kilku tysięcy egzemplarzy przewodnika!

Przewodnik „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” został zaprojektowany z sercem, wielką starannością i dbałością o wysoką jakość wizualno-merytoryczną. Pragniemy pokazać Polakom, że nowe życie, jakim obdarzył nas Pan Jezus wnosi nową, nieporównywalną jakość, nadzieję, pasję i radość, i że to właśnie charakteryzuje ludzi ewangelicznie wierzących. 

Jeżeli chcesz, aby przesłanie tego opracowania dotarło do jak największej liczby ludzi wesprzyj ten projekt. 

Poprzez tę kampanię będziesz mieć możliwość zaopatrzyć siebie i swoich znajomych w tę publikację, a także zafundować innym kilka egzemplarzy.

Przewodnik, wersja z września 2020
Przewodnik, wersja z września 2020


 

Nagrody


W naszym projekcie masz do wyboru cały wachlarz nagród. 

- Od pakietu 2 sztuk przewodnika dla Ciebie i znajomego, poprzez pakiety 10,20,60,100,200 sztuk. 

- Możesz również wesprzeć ten projekt wybraną kwotą sponsorując wydruk wybranej ilości sztuk. 

- Możesz zamówić dla siebie wybraną ilość i zasponsorować wydruk wybranej partii.   

Nagrody wyślemy zaraz tylko jak uda nam się wydrukować przewodniki: planujemy, że będzie to koniec kwietnia lub maj 2021. 

O autorze / Zespół


W tworzenie tej publikacji było zaangażowanych kilkadziesiąt osób z całego ewangelicznego środowiska. Jest to wspólny głos nas, ewangelicznych chrześcijan. Ogromnie dziękujemy wolontariuszom za poświęcenie czasu i zostawienie w tej publikacji kawałka serca. Niech Bóg Wam błogosławi! 

Szczególne podziękowania dla:

- Prezbiterów i Biskupów największych polskich denominacji ewangelicznych chrześcijan: Andrzej Bajeński (Kościół Chrystusowy), Leon Dziadkowiec (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan), Andrzej Jeziernicki (Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej), Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży w Chrystusie), Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy), Jerzy Karzełek (Kościół Wolnych Chrześcijan), Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), Wojciech Włoch (Kościół Boży w Polsce).

 - Pastorów: Mariusz Antoszczuk, Włodek Tasak, Adrian Stróżek, Adam Gutsche, Bogdan Olechnowicz, Mirosław Marczak, Jacek Słaby, Zbigniew Tarkowski, Stanisław Sylwestrowicz, Zbigniew Niemasik, Krzysztof Wantuch, Remek Neumann, Samuel Skrzypkowski, Piotr Czerwiński.

Poznaj jeszcze inne osoby zaangażowane w tworzenie publikacji: 

Andrzej Górski – pomysłodawca przewodnika. Zainspirowała go podobna publikacja, którą przygotowano we Francji. Lider Ewangelicznej Polski – kochający Boga wizjoner, człowiek pełen energii i optymizmu. Nieugięty, idzie odważnie do przodu, inspirując i pociągając wielu za sobą. Całym sercem oddany misji budowania silnego ruchu ewangelicznych chrześcijan w Polsce.

Andrzej "Góral" Górski

Jest to publikacja wyjątkowa. Pierwsza tego rodzaju, pierwsza przez wszystkie Kościoły przygotowana i również uznana za wiarygodną. Dlatego jest to pewnego rodzaju historyczny moment. Cieszę się, że możemy mieć w nim udział. Cieszę się, że jesteśmy w stanie jako polscy chrześcijanie ewangeliczni, protestanci ewangeliczni w taki sposób o o-sobie napisać. Zachęcam, abyśmy wszyscy w naszych zborach mieli miejsce na ten przewodnik. Korzystali z niego w trakcie ewangelizacji, ale również mówiąc innym o naszej tożsamości. Serdecznie zapraszam. 

Mateusz Wichary – prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, recenzent przewodnika

Ten przewodnik został wspólnie opracowany w ramach inicjatywy Ewangeliczna Polska i prawdomównie odpowiada na większość pytań, jakie zadaje przeciętny mieszkaniec Polski. W związku z tym zachęcam żeby ją kupić i używać. Rozdać ludziom w każdej sytuacji, która wymaga przedstawienia informacji, w uporządkowany sposób. Pozdrawiam serdecznie Andrzej Nędzusiak

Andrzej Nędzusiak – prezbiter Kościoła Bożego w Chrystusie, recenzent

Jestem Liliana i moim zadaniem w projekcie było wstępne opracowanie odpowiedzi do kilku pytań i zachęcenie znanych mi liderów do zaangażowania się w pracę przy tym projekcie. Cieszę się z efektów pracy całego, dużego sztabu ludzi. To był zaszczyt i przyjemność pracować z taką Ekipą.

Wierzę, że ten przewodnik znajdzie zastosowanie w różnorodny sposób.

Jako osoba, której zależy na zaangażowaniu w życie społeczne naszego kraju wiem, jak ważną rzeczą jest umieć jasno i zwięźle opowiedzieć ludziom swoją historię, a tym samym Ewangelię.

Liliana Cydejko, jeden z autorów

Liliana Cydejko


Cześć, jestem Krystian. Moja rola w projekcie polegała na tym, że opracowałem wstępne odpowiedzi do kilku pytań. W przewodniku znajdują się też zdjęcia mojego autorstwa. Jestem bardzo dumny z efektów pracy całego zespołu oraz z wielu możliwości zastosowania publikacji. Jestem obdarowany ewangelizacyjnie i widzę ogromny potencjał zastosowania przewodnika właśnie w celu opowiedzenia Ewangelii bliskim, przyjaciołom czy nawet ludziom spotkanym pierwszy raz.

Krystian Zaremba, jeden z autorów


Z wielką przyjemnością włączyłem się w pionierskie dzieło, jakim jest informator "Kim są ewangeliczni chrześcijanie". Moja rola to głównie rola recenzenta i krytyka plus może coś więcej. Super, że mogliśmy razem pracować nad czymś co jest naszym wspólnym głosem o nas samych. Pozdrawiam z Kościoła "El Shaddai" z Pruszkowa. 

Jacek Słaby, recenzent

Jacek Słaby

Jako Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku, postanowiliśmy zostać Partnerem projektu „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie”, ponieważ bardzo doceniamy powstanie tego opracowania. Nie tylko dlatego, że wychodzi ono naprzeciw konkretnej potrzebie ludzi z naszej społeczności, którzy w większości są osobami wierzącymi „pierwszego pokolenia” i często potrzebują opowiedzieć rodzinie i znajomym o charakterystyce ewangelicznego skrzydła protestantyzmu, lecz również dlatego, że w powstaniu tej publikacji wzięło udział szerokie grono przedstawicieli różnych ewangelikalnych denominacji. W bardzo podzielonym społeczeństwie, dobrze jest mówić jednym głosem. Zachęcam do zostania Partnerem tego projektu, aby w ten sposób zarówno przyczynić się do wydania go drukiem, jak i otrzymać go w pierwszej kolejności.

Adrian Stróżek, pastor KChB w Gdańsku, recenzent 

Adrian Stróżek
Kierownik projektu
Olga, kierownik projektu

Jestem Olga i zostałam w pewnym momencie kierownikiem projektu.

Moja rola na początku sprowadzała się do tego, że jako członek grupy Media Ewangelicznej Polski przygotowałam odpowiedź na jedno z pytań. Wcześniej zebraliśmy ponad osiemdziesiąt zagadnień i z nich wybraliśmy tylko 20 najbardziej popularnych. Następnie koordynowałam zbieranie odpowiedzi od innych członków zespołu – Magdy, Andrzeja, Liliany, Krystiana, Władka, Oli, Ani i Mariusza. Kontaktowałam się z redaktorką Ulą, potem z graficzką Anią. Później, latem 2020 koordynowałam sprawdzanie odpowiedzi przez kilkunastu pastorów z różnych denominacji. Wyceniałam wydruk pierwszych 200 sztuk w różnych drukarniach, a następnie negocjowałam cenę ostatecznego druku 10-40 000 egzemplarzy. W tej ostatecznej wersji tekstu przewodnika, który drukujemy, redaktorem i korektorem została Magda, która jest również jednym z autorów tego opracowania.

Po wydaniu pierwszej, testowej wersji przewodnika we wrześniu 2020, napływały do nas cenne uwagi co do merytoryki, jak również pomysły na ulepszenie drugiego wydania. Zaangażowało się jeszcze więcej pastorów wielu denominacji. Co do rozstrzygnięcia niektórych kwestii teologicznych zostały powołane mini rady pastorskie. Mam tu na myśli między innymi wspaniały zespół pastorów, którzy poświęcili kilka nocy nad przewodnikiem w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Radości w październiku 2020 :).   

Z mojej strony bardzo dziękuję wielu innym zaangażowanym pastorom z tak wielu denominacji, którzy w trosce o wspólne dobro zgłaszali swoje pomysły, lekkie zmiany i cyzelowali zdanie po zdaniu, wyraz po wyrazie. W rezultacie tekst ostateczny ma obecnie mało wspólnego z tekstem pierwotnym :).

Na koniec swoje uwagi zgłosili także prezbiterzy Kościoła Bożego w Polsce, Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła Chrystusowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościoła Zielonoświątkowego. I to oni wydali swoją aprobatę do ostatecznej wersji tekstu, która będzie drukowana. Ich ostateczne „Go! Idźcie i już to drukujcie!” zostało wydane 10 lutego 2021.

W międzyczasie (styczeń – luty 2021) zaprosiliśmy ewangeliczne wspólnoty i organizacje do wsparcia projektu jako partner wydania. W wyniku tej akcji zgłosiło się blisko 100 zborów, fundacji, projektów i stowarzyszeń. To wspólne zaangażowanie społeczności ewangelicznych potwierdziło słuszność i potrzebę wydania przewodnika.

To wsparcie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i dodało nam skrzydeł.  Zobaczyliśmy jako zespół, że opracowanie niesie w sobie ogromny potencjał i może być wspaniałym narzędziem w rękach osób ewangelicznie wierzących.

Jestem wdzięczna za okazane zaangażowanie, które sprawiło, że jest to nasz wspólny projekt, wspólne dzieło.

Jest jeszcze jeden aspekt tego opracowania – zdjęcia.

Zależało mi na tym, aby w przewodniku znalazły się autentyczne zdjęcia z naszych wspólnot, spotkań, koncertów, nabożeństw. Dlatego szukałam zdjęć, zdolnych fotografów i przeszukiwałam kościelne archiwa, tak aby w wersji ostatecznej zamieszczać nasze oryginalne fotografie. Dziękuję: Ania Michalska, Magdalena Garrison Photography, Ewa Turzańska, Eliza Sikorska, Anastazja Donchenko, Tatiana Muranty,  Klickochlasty - Robert Sawicki, Kamil Turcza, Maciek Strzyżewski.  Ogromne podziękowania ślę mojej osobistej cioci Danusi, która przeszukiwała archiwa domowe w celu znalezienia historycznych zdjęć ze wspólnych zjazdów, nabożeństw, chrztów ewangelicznych chrześcijan z zeszłego wieku. 

Nad pięknem szaty graficznej przewodnika czuwa Anna Szczepaniak - uzdolniona graficzka. Dzięki Ania!


 Olga Nerc

Ryzyko

Przygotowanie przewodnika to projekt, na który składa się praca grafików, fotografów, korektorów, redaktorów, korektorów, drukarni i kierownika projektu. Mamy nadzieję, że wszystkie prace przebiegną zgodnie z planem i uda nam się dotrzymać obiecanych dat, że nikt z kluczowych osób nie zachoruje na szalejącego wirusa lub nie wydarzy się inna losowa okoliczność spowalniająca proces produkcji przewodnika. 

Jednak jeżeli pojawi się jakieś opóźnienie, będziemy Was na bieżąco informować. 

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Ewangeliczna Polska

2 miesiące temu
do 60% brakuje 3 zł - pomożesz?

Ewangeliczna Polska

2 miesiące temu
Mamy 20% - Dziękujemy!

Ewangeliczna Polska

2 miesiące temu
Mamy 13% całości! DZIĘKUJEMY!

Ewangeliczna Polska

2 miesiące temu
Drodzy! Dziękujemy za wsparcie! Już 200 sztuk zamówionych a także kilka mecenatów!
  • Nagrody (18)

mecenat 5 pln

5 zł lub więcej
83 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 5 zł .
W ramach podziękowań chcemy przesłać Ci specjalny mail z podziękowaniami.
Dziękujemy!

"...ochotnego dawcę Bóg miłuje." II List od Koryntian 9:7
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - wspieram 2 sztuki

15 zł lub więcej
25 wspierających
Wspieram wydruk dwóch sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Otrzymujesz 2 sztuki – 5 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 5 zł, suma do wpłaty 15 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.
Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - wspieram 5 sztuk

28 zł lub więcej
19 wspierających
Wspieram wydruk 5 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Otrzymujesz 5 sztuk – 4,55 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 5 zł, suma do wpłaty 28 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.
Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 30 pln

30 zł lub więcej
7 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 30 zł .

W ramach podziękowań chcemy przesłać specjalny mail z podziękowaniami.

Dziękujemy!
"...ochotnego dawcę Bóg miłuje." II List od Koryntian 9:7
Przewidywana dostawa: maj 2021

pakiet - wspieram 10 sztuk

51 zł lub więcej
24 wspierających
Wspieram wydruk 10 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” .
Otrzymujesz 10 szt. – 4,50 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 6 zł, suma do wpłaty 51 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.
Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - wspieram 20 sztuk

94 zł lub więcej
19 wspierających
Wspieram wydruk 20 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” .
Otrzymujesz 20 szt. – 4,30 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 8 zł, suma do wpłaty 94 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.

Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 100 pln

100 zł lub więcej
5 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 100 zł .

W ramach podziękowań chcemy przesłać 1 sztukę przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Prosimy o podanie adresu dostawy.
Dziękujemy!
"...ochotnego dawcę Bóg miłuje." II List od Koryntian 9:7
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - funduję 20 sztuk

195 zł lub więcej
6 wspierających
Wspieram wydruk 20 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” dla siebie oraz funduję komuś 20 szt.
Otrzymujesz 20 szt. – 4,25/1 szt. i fundujesz 20 szt. – 4,25 zł/1 szt. W sumie pokrywasz koszty wydruku 40 sztuk przewodnika.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 1 x 25 zł, suma do wpłaty 195 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy dostarczenia do siebie 20 szt.
Ufundowane 20 sztuk wyślemy tym, których na nie nie stać.
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - wspieram 60 sztuk

274 zł lub więcej
5 wspierających
Wspieram wydruk 60 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Otrzymujesz 60 szt. – 4,15 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 25 zł, suma do wpłaty 274 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.

Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - wspieram 100 sztuk

443 zł lub więcej
3 wspierających
Wspieram wydruk 100 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Otrzymujesz 100 szt. – 4,12 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 31 zł, suma do wpłaty 443 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.

Dziękujemy
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 500 pln

500 zł lub więcej
2 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 500 zł .

W ramach podziękowań chcemy przesłać 1 sztukę przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Prosimy o podanie adresu dostawy.

Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - funduję 60 sztuk

529 zł lub więcej
1 wspierających
Wspieram wydruk 60 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” dla siebie oraz funduję komuś 60 szt, czyli w sumie wspierasz wydruk 120 szt.

Otrzymujesz 60 szt. – 4,15/1 szt. i fundujesz 60 szt. – 4,15 zł/1 szt.

Koniecznie dolicz koszty przesyłki 1 x 31 zł, suma do wpłaty 529 zł .

Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy dostarczenia do siebie 60 szt.
Ufundowane 60 sztuk wyślemy tym, których na nie nie stać.
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - wspieram 200 sztuk

851 zł lub więcej
0 wspierających
Wspieram wydruk 200 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Otrzymujesz 200 szt. – 4,10 zł/1 szt.
Koniecznie dolicz koszty przesyłki 31 zł , suma do wpłaty 851 zł.
Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy.

Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

pakiet - funduję 100 sztuk

851 zł lub więcej
0 wspierających
Wspieram wydruk 100 sztuk przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” i otrzymuję 100 szt. oraz funduję komuś 100 szt, czyli w sumie wspierasz wydruk 200 szt.

Otrzymujesz 100 szt. – 4,10/1 szt. i fundujesz 100 szt. – 4,10 zł/1 szt.

Koniecznie dolicz koszty przesyłki 1 x 31 zł, suma do wpłaty 851 zł .

Koniecznie podaj PRAWIDŁOWY adres dostawy dostarczenia do siebie 100 szt.
Ufundowane 100 sztuk wyślemy tym, których na nie nie stać.
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 1000 pln

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 1000 zł.

W ramach podziękowań chcemy przesłać 1 sztukę przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Prosimy o podanie adresu dostawy.

Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 2000 pln

2000 zł lub więcej
0 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 2000 zł.

W ramach podziękowań chcemy przesłać 1 sztukę przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Prosimy o podanie adresu dostawy.

Dziękujemy!
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 3000 pln

3000 zł lub więcej
0 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 3000 zł .

W ramach podziękowań chcemy przesłać 1 sztukę przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Prosimy o podanie adresu dostawy.
Dziękujemy!
"...ochotnego dawcę Bóg miłuje." II List od Koryntian 9:7
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

mecenat 4000 pln

4000 zł lub więcej
0 wspierających
Wspieram wydanie przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” kwotą 4000 zł .

W ramach podziękowań chcemy przesłać 1 sztukę przewodnika „Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? – 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”.
Prosimy o podanie adresu dostawy.
Dziękujemy!
"...ochotnego dawcę Bóg miłuje." II List od Koryntian 9:7
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!